DINAMIČKA TEORIJA

Zanimljiva je Teslina definicija Zemlje, za koju jedan od najvećih umova sveta kaže da ne pripada planetama. Nikola Tesla je zapravo govorio o neograničenoj, besplatnoj energiji koja bi došla direktno iz okoline.

 

Zemlja je polje, nije planeta. Nije predmet i zato nema ivicu. Zemlja bi se lakše definisala kao sistemsko okruženje, naveo je naučnik Nikola Tesla u okviru dinamičke teorije gravitacije.

teslina definicija zemlje

Zemlja je takođe mašina. Sunce i Mesec se napajaju bežično preko elektromagnetnog polja. Ovo polje drži nebeske sfere putem elektromagnetne levitacije.

Ona pobija gravitaciju, jer jedina sila kojoj se treba suprotstaviti je elektromagnetna sila, a ne gravitacija. Zvezde su prikačene na svodu…

Ovako je Nikola Tesla definisao Zemlju i gravitaciju u okviru svoje dinamičke teorije gravitacije.

Vilijam R. Lajn u svojoj knjizi „Okultna etarska fizika“ naveo da je Tesla za konferenciju iz 1938. godine pripremao predavanje o toj teoriji koja se bazira na tezi da postoji polje sile koje utiče na kretanje tela u svemiru, a koje emituje energiju u kvantima.

Tesla je u dokumentima naveo da etar ispunjava svemir, da se on kreće brzinom sličnom brzini svetlosti, da materija prelazi u etar kada nestanu sila i kretanje i da čovek može da iskoristi ove procese kako bi:

— stvorio materiju iz etra

— promenio veličinu Zemlje

— kontrolisao godišnja doba (vremenske prilike)

— vodio Zemlju kroz univerzum poput svemirskog broda

— stvarao nova sunca, zvezde, toplotu i svetlost sudaranjem planeta

— razvio život

Tesla je zapravo govorio o neograničenoj energiji, besplatnoj energiji koja bi došla direktno iz okoline.

Sva njegova neverovatna otkrića vezana za besplatnu energiju misteriozno su završila u posedu vlasti, koja je onemogućila da ti dokumenti dospeju u javnost.

Izvor: Sputnjik