VERUJ I ZNAJ

veruj i znaj

Veruj da je život oduvek igra do smrti
I da od iskona traje
I znaj da ljubav nikad ne umire
Kada se uzima i daje

Veruj da topla soba ne greje prazna
Dok napolju kisne mrak
I znaj da je i duša tanana breza
Kad je povija vetar blag

Veruj da na kraju besmisla
nova smisao čuči
I da se nada nikad ne gubi
I znaj da se samo jednom stvarno
U životu ljubi

Veruj da su na svetu sva mora slana
Od ljudskog znoja suza i muke
I znaj da se prava ljubav rodi
Kada se ukrste ruke

Veruj da svake noći mesec spava
U zgusnuto granje
I znaj da se latice cveća otvaraju
U prvo razdanje

Veruj da su puteve izmislili mravi
I da oni ne poznaju granice
I znaj da svako prolećno jutro
Rađaju ptice

Veruj da sunce svom silinom greje
I kad na zapad klone
I znaj da reči najviše bole ćutanjem
I kada tišinom zvone

Veruj da slike zaustavljaju vreme
U jednom jedinom trenu
I znaj, kada izgubiš sopstvenu ličnost
Izgubiš i svoju senu

Veruj da semenke straha večito žive
U podsvesti uma
I znaj da je hrabrost ludi trenutak
Izgubljenog razuma

Veruj da su mostovi oduvek sedlo
Za obe strane reke
I znaj da spajaju različite ljude i
sudbine, nepoznate i daleke

Veruj da se golobrade radosti
najviše pamte kada mladost mine
I znaj da starost uvek na kraju čeka
I sabira godine

Veruj da nikakva to novost nije
Kada se umre i rodi
I znaj da se greh rođenjem rađa
Što spasenju vodi