IZDAJA

izdaja

Kazuj majko sinu svome
Da su mu koreni
Sa Kosovskog Pomoravlja,
Da je rođen
Pored Binačke Morave,
Na međi Dunjišta
i Jasen livade,
Da je njegovo selo Pasjane!

Odolelo Turcima,
Bugarima, Arnautima,
selilo se nije, već je svoje redove,
Sve gušće i gušće, gledalo da zbije.
Prihvatismo Šiptare, za braću!
A braća nam nisu.

Ta braća,
zameniše hrišćanstvo za islam.
Izdadoše veru svoju,
I sve što je srpsko.
Zameniše svete crkve,
manastire za džamije
I umesto Bogu, klanjaše se alahu.

Ta naša braća, slaviše slave,
Svetog Nikolu, Svetog Jovana,
i Sve svece pravoslavne,
Izdajnički sakriše ikone svete,
I pređoše u muslimane,
Zaboraviše svoje poreklo.
Pa jurnuše na sve što je srpsko,
Ž e d n o!!!

Da se srpske krvi napiju,
Da nam još ne rođenu decu pobiju.
Oteše nam njive i livade,
Posekoše šume naše,
Napraviše obruč od šiptarskih sela,
Zauzeti Pasjane ne mogaše.

Sad Pasjane prkosi njima
Rađa srpsku decu, čuva svoju veru,
crkvu, ikone drage, slavi slavu,
Sve što je sveto, za srpska pokoljenja.