JA SAMO ŽIVIM

ja samo živim

Ja samo živim,
misli kroz pero točim na list,
tebi klanjam se i divim,
duši i srcu ostadoh čist.

I sve točim ćirilično,
dok trpezar toči vina,
dah mi stoji nepomično,
ukraj vatre kraj kamina.

I neumorne misli moje te,
tvojih rečju ni jedan znak,
znam ostvariće se one sve,
znam još uvek sam jak.

Proći će znam mnogo toga još,
pogled k nebu, šta činit’ sad,
pitanje stoji, jer nisam loš,
odgovor gledam, još uvek sam mlad.

S jutrom ja dočekam dan,
ponekad izgubim moć,
tada me savlada san,
s mislima, ljubav će doć’.

Činio nisam da ne budem tvoj,
misli moje u redove staše,
mogu li pak ostati svoj
dok gledam kap na dnu čase?

Misli moje sa tobom zbore,
tišina jača neg’ potoka huk,
misli i srce sada se bore,
čaroban i umilni stvoriše zvuk.

Tišina tvoja srcu mi smeta,
srce, vera i sidro na dnu,
duša moja zbog tvoje šeta,
znaj za tebe uvek sam tu.