KAMENA ŠUMA

kamena šuma

Pregršt peska je putovanje do sunca i natrag
A mi smo zalutali u kamenu šumu zaborava
U ovo prvo jutro uloviću dva mlada oblaka
I jezera od kišnih kapi da otplovimo
Ili da ukradem usnulim pticama krila
Pa da poletimo kao dve ruke
U susret praskozorju

A nama nema povratka jer slomljene smo lađe
Ko nas je ostavio ovde bez želje za putovanjem
I dok čekamo ženu od kamena
Da nam nađe prenoćište
Otvorio sam nožem školjku sećanja
Da bih te poljubio
A na ivici šume zaboravih tvoj glas
I posle nikada nisam smeo reći da te volim

PESMA ZA USAMLJENIKE

Između mene i tebe
samo nebo i zemlja
kada se setim
zelene vode i venca
u toj kosi
zavolim šume

a znam nikada
nećeš biti ptica
između tebe i mene
samo sunce i ljubav

kada se sretnemo
u suton bez zvezda
odlutaćemo u travu
i proći će jedna noć
imeđu mene i tebe
samo ruke i oči

KRAĐA

Ponekad sam krao od tebe
Razne stvari

To je bio trenutak
Kada su se gasile
Nepoznate zvezde
I zaboravljene istine

Ponekad plima dobije
Metalni zvuk
I voće postane neukusno

(To tvoje oči samuju
U zdencu nepovrata
U kome nema krađe)

Ponekad ćutiš
Odsutna na nekoj zvezdi
Pustoj kao vetar na pesku

(A ne znaš da ti nedostaju
Razne male stvari
Koje sam ti ukrao)