NOVE…

nove

Dolaze…
Iluziju donose.
Sve je idila,
a osećaj sreće,
ko sneg škripi!

Prolaze…
Šampanjac samoću gasi
i čepom pogađa nebo
da prevari srce!

Nadaj se…
Biće nekad bolje.
Sve je u lepoti duše,
koja nađe srodnu
da otpleše u ponoć
valcer koji svetove ruši!

Zvone zvona,
a čujemo zvončiće
i praporce!
I godinama
glumimo zamorčiće,
a znamo sve!

Ej, tako to ide!
San je pokretač života
i nema nazad.
Za lepotu, za dobrotu,
za čežnju i zebnju…
Za ljubav,
koja će spasiti svet!

Pijmo noćas!

Za godine nove,
koje dolaze i prolaze
i nas sobom odnose…
Opijmo se noćas!
Odavno znamo,
da plivamo…

Za nove…