GROŽĐANO ZRNO RAĐA NADU

grožđano zrno

Kad osetiš prijatelju dragi
u grudima talas miline,
znaj da ti se Župa primiče
stigao si u njene doline.

Stigao si u carstvo grožđa
kad septembar mesec kuca,
tu grane loza širi
i tu se davno rodi Buca.

U postelji od lišća vinovog
satkanoj od ljubavi i nadanja,
nastaje zrno grožđano
u zori rumenog svitanja.

Zrno ćutke donosi plodove mira
Župa nam nedri najlepša vina,
sa lentom od loze vinove
što ostaje sa oca na sina.

Vino koje probate u našoj Župi
u svrhu je vašeg veselja i zdravlja,
negde se skupi u vašoj duši
i nikad ne zaboravlja.

Vino je tuga, vino je radost
kad se na stolu nađe,
sa njim se živi uz dobrog druga
sa njim tonu i mnoge lađe.

Na barci grožđanoj
veliki grozd ponosno stoji,
on danas rođendan slavi
60 bobica tačno broji.

Čestitke prima sa svih strana
ponosna je na njega Župa,
od grožđa i drugog voća cvetna kuća
Vaša i naša „Vino župa“.

Podari Bože barci grožđanoj
da s legendom kroz godine plovi,
narode, upamti godinu ovu
nek je čuvaju župski snovi.

U ovome živi sećanje naše
što ostade posle župske gromade,
kao što vino puni čaše
ponos na Bucu Župi ostade!