SVET IZ OČIJU VELIKIH VLADARA

Turizam je kao živo biće koje se razvija. Turistima su se nekada nazivali ljudi koji provode više od 24 sati u mestima u kojima nemaju stalni boravak, a u skorijoj budućnosti turisti će boraviti i u svemiru!

 

Kada je i kako nastao turizam kao pojava u društvu, ne može se sa tačnošću utvrditi. Ko nam garantuje da civilizacije pre nas nisu osim trgovine imale i znatiželjnu i radoznalu nit da uče o drugim kulturama. Razmena ljudi na različitim prostorima, sigurno se dešavala i onda kada su se civilizacije gledale kroz nišane luka i strele.

turizam

No, o ovom turizmu kakav danas poznajemo, može se progovoriti znatno više. Turizam je najpre bio vezan za one imućnije i bogatije koji su želeli da upoznaju udaljene delove sveta kako bi videli građevine, umetnička dela, kako bi naučili nove jezike i upoznali se sa drugim kulturama i prostorima. Danas se, čovek prosečnog ekonomskog statusa odlučuje za učenje stranih jezika, a škole stranih jezika nude mogućnost učenja raznovrsnih jezika, upravo iz razloga premošćavanja nacionalnih razlika. Još se u vreme Rimske republike, Baija pokazala kao popularno primorsko odmaralište za bogate.

Organizovani turizam

Ime Tomasa Kuka, svakako je veoma značajno kada je u pitanju razvoj turizma. Naime, reč je o čoveko koji je organizovao prevoz za čak 570 ljudi koji su 1841. učestvovali na kongresu. On je ostao upamćen i kao čovek koji je predložio popust na grupno putovanje, a posredovao je između putnika i železnice. Obezbedio je čaj i svečanu muziku, a cena je iznosila jedan šiling. Trideset godina kasnije, Kuk je organizovao i prvo putovanje oko Sveta. Mudar neki um, reklo bi se.

Etimologija reči

Iako turizam postoji gotovo oduvek, pojmovi turista i turizam uvedeni su tek 1937. Prve ih je upotrebljavala Liga naroda, a koristio se da obeleži one koji su putovali na duže od 24 sata u neku od zemalja u kojima ne postoji stalan boravak. U vremenu nakon Drugog svetskog rata Međunarodna organizacija službenih turističkih organizacija, na sastancima u Dablinu i Londonu, u pojam turista uvela je i student i omladinu koji su na školovanju u inostranstvu.

“Identitet turizam”

Ova, posve čudna konstrukcija, nastala je u distopično vreme osamdesetih, koje je u najavama predvidelo vreme rijaliti šoua, vreme koje je u Hakslijevim i Orvelovim knjigama samo simbolično postojalo. „Identitet turizam“ je upravo 1984. godine skovan termin koji govori o ovoj nesvakidašnjoj vrsti turizma. Naime, “identitet turista” preuzima nečiji identit upoznajući određenu pojavu u društvu, neposredno. Tako se turista simbolički stavlja u vizuru velikih imperatora, kreće njihovim stazama, a agencije se trude da ga u potpunosti poistovete sa određenim vremenom i prostorom.

Turizam Titovim stazama, primera radi, jedan je od vrsta identitet turizma. Boravak u Titovim vilama, vožnja brodovima koje su obeležile njegovo postojanje, staze Maršala, samo su neki od predloga ovakve vrste. Lenjin, Staljin, ali i Cezar, Luj XIV, Romanovi ili čitavi narodi kao indijanski tematski su okvir ovog turizma.

Turizam iz budućnosti

Iako je budućnost već tu, svemirski turizam svakako predstavlja posao budućnosti. Turisti će na ovaj način moći da borave u svemirskim brodovima i letelicama, kao i na svemirskim stanicama, pomoću obučenog osoblja. Dotle se ide, da se govori i o posetama drugim planetama u turističke svrhe, kao i boravcima u stanicama na planetama u našoj galaksiji, poput Marsa.