ISTINSKO ČEDO BOŽIJE

Onaj čovek koji u svom srcu uvek ima Boga ne mora da strahuje da li će mu život proći u sprovođenju zapovesti koje je taj isti Bog odredio. To se vidi u poučnoj priči o susretu svetog Jerme i anđela.

 

Kada je sveti Jerma čuo od anđela Pastira dvanaest zapovesti za duhovni život čoveka, on je rekao anđelu:

„Divna su ta pravila, ali postoji li takav čovek koji bi mogao da ih izvrši u praksi“.

uvek ima boga

Na to mu je anđeo odgovorio:

„Primi ta pravila u prostoti srca, bez razmišljanja i nećeš nailaziti na teškoće da ih ostvariš. Ali čim počneš u svome umu da izmišljaš pitanja i potpitanja, doći će krišom đavo i razvodniće tvoju odlučnost i srce tvoje postaće slabo i nesposobno da napreduje u dobru… Ko uvek ima Boga u srcu svom njemu je lako da ispuni sve zapovesti Božje“.

Na to je sveti Jerma primetio: „Zar uopšte postoji čovek koji ne moli od Boga pomoć da bi ispunio Njegove zapovesti? Ali đavo je moćan… On iskušava sluge Božje i drži ih u svojoj vlasti“.

„Ne, nije tako“, odgovorio je anđeo.

„Đavo nema nikakve vlasti nad slugama Božjim. Oni koji veruju u Boga iz dubine srca, njih đavo može da i iskušava, ali ne može da vlada nad njima. Bori se muževno protiv njega i on će pobeći od tebe“, kaza anđeo.

Sveti Jerma je onda upitao anđela:

„Da li mi koji nemamo na Zemlji večnoga grada, ali moramo da posedujemo neko imanje, šta da radimo s tim imanjem?“.

„Deli viškove sirotima. Njihove ruke jesu večne banke i što njima daš uložio si za najbolju kamatu… Ali uzdržava j se od mnogih briga i prekomeriih poslova, jer obuzet sujetom i trčanjem zaboravićeš Boga i bogougodna dela. Staraj se, pre svega, da ispuniš zapovesti Božije… Kada postiš, moli se više nego obično i izbegavaj svaku nepravdu i zle želje. A sumu novca koju si trošio na ishranu, sada za vreme posta, razdeli udovici, siročetu ili prosjaku.

Ima otpadnika koji su se udaljili od Boga i toliko su drski da Ga javno hule i izlivaju svoju zlobu na služitelje Njegove. Takvi obično umiru duhom i teško da se ikada pokaju, mada se i njima daje prilika da umilostive Boga i da im On oprosti.

Postoje i licemeri koji seju oko sebe štetno učenje. I oni treba da se požure s pokajanjem, pre nego što se vrata ne zatvore.

Postoje i takvi ljudi koji greše više iz malodušnosti nego namerno, i za takve ljude pokajanje nije teško. Ali i oni treba da se požure, jer i mali greh, ako se ukoreni, teško je očistiti.

Oni koji veruju u prostoti srca i revnuju o vrlinama, a žive u miru sa svima, uvek su spremni da svakome čine dobro. To su istinska čeda Božja. Bog, videći njihovu prostotu i dečiju dušu, blagosilja ih i pomaže im u svakom poslu“, reče mu anđeo.

To su bile pouke koje je anđeo Pastir dao svetom Jermi, koje je ovaj i zapisao radi budućih pokolenja.