MATERINA PORUKA

materina poruka

Kažu mi, kćeri, u crkvu odlaziš često,
pred oltarom dugo stojiš molitvena,
neko te stalno zove na sveto mesto
i ti odlaziš, predana, ponesena.

Željna sam da te vidim i zagledam u oči,
videću u njima šta mom detetu treba,
daće mi tada ljubav dovoljno snage i moći
priviću te u naručje i uzdići do neba.

Ne govoriš mi ništa, samo dođeš u san
prenem se sred noći nekako posečena
vidim kroz modru noć i odjednom znam,
zebnjom i slutnjom, da si uznemirena

Nemoćna da stojim sa tobom pred oltarom
moliću pred našom ikonom savijena,
svim srcem svojim i materinskim žarom
da bi molitva tvoja bila uslišena.

majci Milji Jotić