ONAJ KOJI JE SVUDA

Najveći ruski pravoslavni prosvetitelj 18. veka Tihon Zadonski govorio je kako od Boga se ne može pobeći niti sakriti, ma gde mi otišli. „Oči su Božje svetlije od sunca i vide u najtamnijim i najskrivenijim mestima sve ljudske puteve“, govorio je ruski duhovnik.

 

Ponekad govore ljudi jedan drugima: od tebe ne mogu nikada pobeći. Ali je to nepravilno, jer ne samo od običnog čoveka, nego i od careva i kraljeva mogućno je pobeći i sakriti se. Ove se reči ne odnose samo na Boga.

od boga se ne može pobeći

Od Boga mi ne možemo pobeći: ma kuda i kako begali, od njega se nikada ne možemo sakriti i pobeći. Sediš u svojoj kući, tu je Bog; ideš putem, i tamo je Bog s tobom; otišao si ma gde, Bog je i tu; nalaziš se u varoši ili selu uvek je Bog s tobom; pobegneš li na kraj zemlje ili u pustinju, Bog je tamo pre tebe; htedneš li da se sakriješ u zemlju, morsku dubinu, Bog je tamo; misliš sakriti se u mraku, noću od njega, ali je slaba nada u to pribežište, jer za nas postoji dan i noć, svetlost i tama, za Boga nema tame ni noći, za njega je sve dan i svetlost.

Oči su Božje svetlije od sunca i vide u najtamnijim i najskrivenijim mestima sve ljudske puteve.

Znajući ovo, Psalmopevac je vapio k njemu:

“Kuda bi otišao od duha tvoga i od lica tvoga kuda bi utekao? Da izađem na nebo, ti si onde. Da siđem u pakao, onde si. Da se vinem na krilima od zore i veselim se na kraj mora, i onde će me ruka tvoja voditi i držati me desnica tvoja. Da plačem: ako me mrak sakrije; ali je i noć kao videlo oko mene. Ni mrak neće zamračiti od tebe i noć je svetla kao ti, mrak je kao videlo”.

Nikad od Boga nije mogućno pobeći i sakriti se.

O, bedni grešniče! Kuda ćeš pobeći od Onoga koji je svuda? Kuda ćeš se sakriti od Onoga koji sve vidi? Znaš li kuda bežiš? Begaj od Njegove pravde, blagosti i od suda Njegove milosti, jer koliko je neizmerna Njegova veličina, toliko je i velika Njegova milost.

O Isuse! Sine čovečji, pod krovom Tvojih krila, naći ću mir. Kao što se ptice pod krilima svoje matere skrivaju, tako će se i grešnici pod krovom blagodati i čovekoljublja Tvoga sakriti. Gospode, ti si naše pribežište.