LOŠ UTICAJ VAJ-FAJ TALASA

Do sada samo nagađane, štetnosti Wi-Fi zračenja ovog puta su verifikovane od strane jedne grupe učenica završnog razreda osnovne škole iz Danske. Rezultati njihovog istraživanja biće uvod u dalje studije o tome koliko je bežični internet loš za zdravlje.

 

U osnovnoj školi u severnom Jilandu u Danskoj, grupa učenica devetog razreda nedavno je napravila biološki eksperiment inspirisan sopstvenim ličnim iskustvima sa koncentracijom.

štetnosti wi-fi zračenja

Lea Nilsen, jedna od učenica iz ove grupe, rekla je da se svi njeni drugovi iz odeljenja suočavaju sa poteškoćama u školi ukoliko spavaju sa telefonom pored glave, a ponekad i doživljavaju poteškoće i sa spavanjem.

U želji da prouče kakvo im je zajedničko iskustvo, grupa devojaka je sprovela eksperiment kako bi istražila uticaj wi-fi zračenja na žive ćelije. Za ovaj ogled one su koristile seme kres salate. Uzele su ukupno 400 semena i razdvojili ih na 12 različitih tacni. Po šest tacni je stavljeno u svaku od 2 sobe. Obe sobe su držane na istoj temperaturi, a obe grupe tacni dobijale su istu količinu vode i isti pristup sunčevom svetlu tokom eksperimenta.

Jedina razlika između ove dve sobe, koja je bila i suština njihovog eksperimenta, jeste da su tacne sa semenima u jednoj prostoriji bile postavljene pored dva wi-fi rutera. Ovi uređaji za bežičnu internet vezu emituju istu vrstu zračenja kao i mobilni telefoni.

Golden Sweden Bitter 250 ml

Rezultati posle 12 dana bili su šokantni! Postojala je očigledna razlika između semena koja su provela u jednoj i drugoj sobi. Dok su se semena u prvoj sobi dobro razvijala, bila zdrava i cvetala u svom okruženju, ovo isto se ne može reći za drugu sobu. Semena koja su bila smeštena pored rutera nisu pokazala rast. Neka semena su čak pokazivala znake mutacije ili potpunog umiranja.

Ovaj eksperiment je bio dovoljan da otvori oči učenicama o korišćenju njihovih mobilnih telefona i činjenici da li će ubuduće spavati sa njima ili ne.

“Stvarno je zastrašujuće što wi-fi ima toliko uticaja, tako da smo bili vrlo šokirani rezultatom. Niko od nas više ne spava sa mobilnim telefonom pored kreveta. Stavljamo ga ili daleko od mesta spavanja ili odnosimo u drugu prostoriju. Kompjuter nam je uvek isključen”, rekla je Nilsen.

semena wifi

Rezultat eksperimenta: Semena pod dejstvom Wi-Fi zračenja (levo) i bez Wi-FI zračenja (desno)

Ovaj eksperiment ne samo da je bio koristan za ove devojčice, već je od objavljivanja njegovih rezultata izazvao i međunarodnu pažnju. Biolozi i stručnjaci za zračenje počeli su da pridaju važnosti ovo njihovo otkriće.

Jedan od njih koji je pokazao veoma veliko interesovanje za ovaj eksperiment, čak iako je ranije planirao sopstvena istraživanja na tu temu, bio je Ole Johanson, profesor na Institutu Karolinska u Stokholmu. On će uvažiti nalaze ovih devojčica i ponoviti ceo eksperiment sa koleginicom Mari Kler Kamaer sa briselskog Univerziteta.

Johanson je bio veoma impresioniran rezultatima koje je postigao običan školski eksperiment.

“Devojčice su ostale u okviru svog znanja, a ipak su spretno sprovele veoma značajan eksperiment. Urađen je sa preciznošću izbora semena, pa ću svoja istraživanja ponoviti i nastaviti gde su učenice stale. One imaju prirodnu sposobnost da sprovode eksperimente, tako da bih iskreno voleo da ih vidim jednog dana u svom timu”, kaže profesor Johanson.