UGROŽENE U DIVLJINI

Treći mart je Svetski dan divljih vrsta i ovaj međunarodni datum ustanovila je Generalna skupština UN na 68. zasedanju 2013. godine, u cilju podizanja svesti i ukazivanja na problem koje ljudske aktivnosti predstavljaju po opstanak divljih vrsta.

 

Nezakonito sakupljanje, krivolov, ilegalna trgovina i krijumčarenje, predstavljaju najozbiljnije pretnje po opstanak sve većeg broja ugroženih vrsta u divljini, odmah posle gubitka prirodnog staništa, ukazuje se u saopštenju ministarstva.

dan divljih vrsta

Pritisak na divlji živi svet u njihovim prirodnim staništima konstantno raste, i neretko dovodi do potpunog istrebljenja pojedinih vrsta.

Obeležavanje Svetskog dana divljih vrsta 3. marta svake godine podudara se sa datumom kada je 1973. godine prvi put potpisana Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES)

Ta konvencija reguliše međunarodni promet i trgovinu preko 35.800 ugroženih vrsta vrste biljka i životinja, uključujući njihove delove i derivate. Potvrđivanjem CITES Konvencije 2001. godine, Republika Srbija je preuzela obavezu praćenja legalnog međunarodnog prometa, ali i sprečavanja, odnosno sankcionisanja međunarodne ilegalne trgovine ugroženim divljim vrstama.

Po procenama Međunarodne kriminalističke policijske organizacije – Interpola, godišnja vrednost ilegalne trgovine divljim vrstama na globalnom nivou iznosi između 8 i 10 milijardi američkih dolara, što je svrstava među prvih pet ilegalnih aktivnosti po profitabilnosti u svetu.

Srbija se nalazi na jednom od najfrekventnijih koridora za promet robe u ovom delu Evrope, što je istovremeno stavlja na ključno mesto u borbi protiv krijumčarenja divljih vrsta.

Od 2010. godine, nadležni nadzorni organi Srbije zaplenili su više od 2.000 živih primeraka divljih vrsta životinja. Najbrojniji su gmizavaci i ptice, ali su i krupni sisari poput lavova, medveda, vukova i majmuna ponekad predmeti zaplena.

Ovogodišnji Svetski dan divljih vrsta posvećuje posebnu pažnju velikim mačkama, koje inače spadaju među najpoznatije divlje životinje na planeti, poput tigrova, lavova, leoparda, jaguara, riseva i mnogih drugih. Nažalost, danas ovi harizmatični predatori suočeni su sa brojnim pretnjama koje su prouzrokovane ljudskim aktivnostima.

Divlje populacije velikih mačaka opadaju alarmantnom brzinom zbog gubitka staništa i plena, sukoba sa ljudima, ali sve češće i zbog krivolova i ilegalne trgovine njihovim krznom, kandžama i drugim delovima tela koja se koriste u azijskoj tradicionalnoj medicini.

Populacija tigrova je u poslednjih 100 godina opala za 95 odsto, a populacija afričkih lavova pala je za 40 odsto za samo 20 godina. Sve ove alarmantne brojke pozivaju na zajedničke akcije i saradnju na zaštiti ugroženog divljeg sveta.

Ministarstvo zaštite životne sredine obeležava Svetski dan divljih vrsta kroz informisanje javnosti o divljim vrstama u saradnji sa Zoološkim vrtom Palić, Zoološkim vrtom grada Beograda i Prirodnjačkim muzejom u Beogradu.

Naše sveukupne akcije zaštite mogu činiti odlučujuću razliku između opstanka ili nestajanja vrsta, kako povodom ovog dana poručuju Ujedinjene nacije svetu, navodi se u saopštenju.

Izvor: Tanjug.rs