ANĐEO ČUVAR

anđeo čuvar

Znam
Da je kod tebe
Spas
Moj Anđele čuvaru,
Znam
Da si blizu
I čekaš pravi trenutak
Da se javiš,
Kad me misli slome,
Kad gubim snagu…

Nasmešiš se
Ne daš da klonem,
Čuvaš nadu
U nekom prašnjavom uglu
Za koji nemam volje
I ne bih znala
Da postoji
Da mi ti, čuvaru moj
Ne postaviš putokaz
Baš onda
Kad ne znam na koju ću
Stranu
Stojiš na raskršću,
I kako je moguće
Da ti nikad
Ne dosadim?
Padnem
Pa ustanem
Kolebam se…
Slabima sam uteha
Jači su od mene.

Nauči me
Da čuvam reč
Kao besceni biser
Da ne rasipam uludo,
Pomozi mi čuvaru
Da se ne otkrivam
Kao dete koje
Ne poznaje
Dvosmisao.

SVET JE LEP

Ne boli me sada
Svaki podsmeh, prazan pogled
Hladna reč, ako me neće, neću ni ja.
Neka svako put pod noge svoje,
Idi, samo idi, široko ti polje,
Dovoljno ima mesta za sve
A svet je divnog li čuda
U svakom slučaju lep.
Zamisli samo da cvet može
Da zgazi drugi cvet, šta misliš kako bi tada bez lepote živeo svet?
Da ptica može drugoj sprečiti let,
Zar bi bez slobode mogao svet?
Da dete mrzi dete, zar bi bez nevinih duša opstao svet?
Zar čovek nije iz ljubavi začet
Najmiliji Božji stvor?
Da milosti nema, kakav bi život
Tek onda bio zatvor?

SVE JE ŽIVOT SAM

Kao duh iz bajke
Ti možeš biti
Sve I svako
Čudesno I lako
Ima te svuda
Ti si pametan
I luda
Ti si patka labud
Drvo rečica
Na dugom putu
Prečica
Stapaš se sa
Bajkom
Sa majkom
Prirodom
Pretvaraš se
U različite oblike
Imaš svakojake odlike
Ti si princ I žaba
Princeza I baba
Možeš biti životinja
Jaka I slaba
Nekad si more
U kome se sunce
Ogleda
Ponekad si mesec
Nad palatom od leda
Svakojaka čuda voliš
I nikad se ne umoriš
Ti si čudesni svet
Čarobni cvet
Ptice let
Ti si
Sve I svako
Java I san
Svetli dan
Sad stvarno znam
Ti si
Život sam