JADI JEDNOG SRPSKOG VOLA

jadi jednog

Dremajući za jaslama praznim,
srpskog vola obuzeše misli
o životnim problemima raznim,
koji su ga, jadnoga, pritisli.

Izmišljeni traktori, mašine,
kompjuteri motiku potežu,
motor strujni o dolapu brine,
mene opet u jaram uprežu.

I u seksu nepravdu mi prave,
važio sam za glavnog švalera,
semenao lično mnoge krave,
sad to radi veterinar Pera.

Mrzim budže što me hvale stalno,
lažnog spasa pružaju mi ruku,
ogluveše od buke totalno,
dobro muču, ali slabo vuku.

O pravima danas svako gače,
ja i dalje za svoja se brinem,
kako gazdu da smaknem s grbače
i da jaram sa svog vrata skinem.

Za slobodu, na svakoj adresi,
molio sam demokrate mnoge,
rekli su mi, to će da se desi
kad mi budu očukali roge.