IZREKE O ŽENAMA

Poznato je da mnoge stare tradicije nisu videle ženu ravnopravnu sa muškarcem, pa su u tom duhu i kineske poslovice o ženi. Pogledajmo koje su to izreke sa Istoka preživele sve ove vekove i ostale deo svetske civilizacijske tekovine.

kineske poslovice o ženi

Ambiciozna žena snažnija je od muškarca.

Bogatstvo čini čoveka taštim, kao što lepota čini žene takvima.

Čovek koji se celi dan svađa sa ženom, nema mira ni noću.

Dobar čovek ne tuče ženu kao što dobar pas ne laje na gospodara.

Kad je muškarac lud za ženom, samo ga ona može izlečiti od te ludosti.

Kad kupuješ kuću, proveri kakvi su zidovi; kad biraš ženu, pogledaj kakva joj je majka.

Kad nam se sreća smeši, sretnemo prijatelje; kad nam okrene leđa, sretnemo lepu ženu.

Kad se muškarci sastanu oni jedan drugoga slušaju, a kad se žene sastanu one jedna drugu gledaju.

Kratkovida žena previše je štedljiva u ljubavi.

Lepa žena koja se udala za ružnog muškarca nalik je svežem cvetu za magarećim uhom.

Muškarac se brine da se ne upusti u lošu trgovinu, a žena da se ne uda za lošeg čoveka.

Muškarčeve reči su poput strele koja ide ravno u cilj, a ženine reči su poput slomljene lepeze.

Ne grdi svoju ženu uveče, jer ćeš morati spavati sam.

Oženi se ženom zbog njenih vrlina, a ne zbog njenog izgleda.

Pobrini se za svoja vrata i ne prosuđuj o tuđim ženama.

Priroda je ženu podredila muškarcu, ali ona ne poznaje robove.

Sa stotinu muškaraca se može načiniti tabor, ali je potrebna žena da bi se načinio dom.

Što žena više voli svog muža, to više ispravlja svoje greške, a što muž više voli svoju ženu, to više povećava svoje mane.

U ženi se traže vrline, a u ljubavnici lepota.

Uz dobru ženu život je bezbrižan.

Ženin duh je kao živa, a srce kao vosak.

Ženina vrlina nije duboka i zato joj je srdžba bezgranična.

Ženu treba saslušati, ali joj ne treba verovati.