ŽIVOTNA FORMULA

Čuveni naučnik Stiven Hoking, koji je preminuo u 76. godini, više puta je napomenuo šta bi želeo da mu piše na grobu. Poslednja želja Stivena Hokinga je da mu na nadgrobnoj ploči bude ugravirana tzv. Hokingova jednačina.

 

Ova jednačina sadrži najvažnije delove njegovog najvažnijeg otkrića, iskazuje ideju koja je potom definisala čitav Hokingov rad – da crne rupe nisu zapravo potpuno crne jer emituju zrake koji su postali poznati kao „Hokingova radijacija“.

poslednja želja stivena hokinga

To saznanje dovelo je do novog razumevanja ne samo crnih rupa već načina na koji univerzum raste i menja se tokom vremena.

Sve to se može objasniti ovom jednačinom:

jednacina hoking

S predstavlja entropiju, komplikovan, ali važan deo crnih rupa. To je na neki način mera koja predstavlja koliko haosa i neravnoteže je prisutno u sistemu. Ponekad se pored tog slova piše i oznaka „BH“ koja označava inicijale Stivena Hokinga i Džejkoba Bekenstajna koji je, takođe, dosta radio na izučavanju crnih rupa.

Ostatak jednačine pomaže da se izračuna entropija. h je Plankova konstanta, važna u kvantnoj mehanici; G je Njutnova konstanta važna za razumevanje gravitacije; A se odnosi na područje horizonta događaja; c je brzina svetlosti, a k Bolcmanova konstanta koja objašnjava kako je energija povezana sa temperaturom.

Ono što je zanimljivo, a tiče se Hokingovog zračenja, jeste da to predstavlja fenomen koji spaja kvantnu mehaniku i gravitaciju i kamen je spoticanja u stvaranju “teorije svega” koja je najveći san i cilj moderne fizike. Svaka nova teorija u fizici koja pretenduje da bude “teorija svega” mora prvo objasniti fenomen Hokingovog zračenja da bi imala izgleda da uspešno pomiri kvantnu mehaniku sa teorijom relativnosti.

Hoking je sam objasnio kako je došao do ove formule.

„Pitao sam se da li postoje atomi čiji je nukleus mala primordijalna crna rupa, formirana na samom početku postanka univerzuma? Kako bih odgovorio na ovo pitanje izučavao sam kako bi kvantna polja raspršila crnu rupu, a očekivao sam da će deo talasa biti apsorbovan, a ostatak raspršen. Međutim, na moje veliko iznenađenje, saznao sam da je bilo emisije iz crne rupe. U prvi mah sam pomislio da se radi o mojoj grešci. Ono što me je ubedilo da je to istina jeste da je ta emisija bila tačno ono što je bilo potrebno da se utvrdi polje horizonta događaja sa entropijom crne rupe“, rekao je Hoking 2002. godine, na proslavi svog 60. rođendana.