BEZ ZADRŠKE

bez zadrške

Uz lestve
ko zna kada
i zašto prislonjene
do odškrinutog prozora
na mojoj sobi svake
večeri se penje
bez zadrške strah
od samoće

Jednim delom
već je pronašao
svoje mesto unutra
i neutolno srče supu
iz melanholnog tanjira
na stolu klimavom

a drugim nepredvidivim
delom lovi grozničavo
odjeke muklog
samorazgovora

iza brega previše visokog
i zaleđenog u sećanju
na nejasno jutro
kada sam prvi put
iz snežnog oblaka
rođen

 

MREŽA

U vazduhu
zaleđen leptir
širi kristalna krila
i stoji u čeličnoj
mreži svudprisutnog
lovca na bića
fantazmagorna
po meri sveta rano
zaustavljenog u bolnom
kretanju ka lepoti
ispod bezvremene
mahovine

 

NA ZAČUDNOM JEZIKU

Jesi li
ispekao makar
jedan kamen na svom
začudnom
jeziku

jesi li
posle buđenja
nesnosnu žeđ ugasio
rosom iz cvetnjaka
onostranog