KAMEN ŽELJA

kamen želja

Samoća šiba me po licu,
Srce umorno bez sna
Kamen želja ispisuje reči,
Na vratima srca nada korača.

Ljubav mi postaje zabranjena,
Polako bledi i u tami nestaje,
Kao da leti među zvezdama,
Sećanja me tebi vrate i tako traje.

Koračam na ivici ponora,
Plamen vetra mi sagore krila,
Poput žara silazi do moga srca
I svoje gnezdo u tami svila.

Dan prođe, a tuga noći ostaje
Suza krene, a ljubavi nema,
Tuga pored mene spava
U ranjenoj duši, želja je skrivena.

Spušta se noć, mesec korača,
Zvezde trepere u svome sjaju,
U talasima reke želje plove,
Na kamenom srcu vrata se otvaraju.

TI SI UKRAS MOJE DUŠE

Ti si prolećni cvet
Što cveta svakog dana
Osmehom širiš krila svoja
Vesela i nasmejana

Tvoj prodorni pogled
U srcu tajne skriva
U tvom toplom zagrljaju
Novi dan se sniva

Opija me tvoja ljubav
I zbog tebe srećno živim
Jaka nit nas spaja
Da te gledam i da ti se divim

I kada se biserne kapi rose
Spoje sa zracima Sunca
Na tvojoj kosi zasijaju boje duge
Moje srce tad srećno kuca