PALILI SU NAŠE CRKVE

palili su naše crkve

Palili su naše crkve,
rušili ih do temelja,
sad bi valjda da njihove budu,
neće im se ispuniti želja!

Svetinje su srpske proplakale,
pred Bogom će neko to da plati.
Neće moći tako da ih otmu,
neće moći, to Bog neće dati.

Na crkvu se zlotvor uspenjao,
da krst časni sa svetinje baci,
sad bi valjda nazad da ga vrati.
Neće moći, to Bog neće dati.

Golgota je danas na Kosovu,
a Srbi su na krst raspeti,
svetinje bi naše da nam uzmu,
neće moći, to Bog neće dati!

Pod krstom bi nekrst da se skrasi,
šta to rade, đavo će ga znati.
„Prijatelji“ naši im pomažu
neće moći, to Bog neće dati.

Palili su naše crkve,
rušili ih do temelja.
Boga molim da se Lazar vrati,
svetinje će srpske zasijati,
a Kosovo, Kosovo će opet srpsko biti.
Biće tako, Bog to hoće dati!