NIJE TO LAKO

Budite savršeni… Bilo bi to lako, progunđah, kad čovek ne bi radije bio sve drugo nego li sam Bog.

 

Nije to lako… Hteo bi čovek radije da bude sve drugo nego li Bog.

nije to lako

Htedoh da budem veliki ratnik, da ponosno nosim oružje, dobijem mnoge bitke i dvoboje, da me se boje i da me slave. Htedoh, ali ne dade mi duhovni otac, kaže bolje nemoj, ogrešićeš svoju dušu, postoji Božja zapovest:

”Ne ubij!”

Htedoh da budem veliki ljubavnik, da osvajam ženska srca, da ih slamam, da ih imam na stotine, da uzdišu za mnom, da mi kada umrem suzama i cvećem ukrašavaju grob. Htedoh, ali ne dade mi duhovni otac, kaže nemoj, ogrešićeš svoju dušu, ima još jedna Božja zapovest:

”Ne čini preljube.”

Videh da mi nema druge nego da se latim nauke. Upisah prava želeći da se bavim i politikom, da steknem vlast, da menjam sudbinu naroda i ljudske živote, da određujem šta je pravedno a šta ne, i da određujem ko je pravednik a ko grešnik. I taman bejah pri kraju studija, reče mi duhovni otac:

”Pazi se da ne ogrešiš dušu i seti se Božje zapovesti: Ne sudi da ti se ne sudi!”

Tu mi već bi pomalo i krivo.

”Pa šta da budem onda kad mi je sve izgleda zabranjeno?” – upitah poluljut.

”Budite savršeni kao što je savršen otac vaš nebeski” – mirno mi uzvrati duhovnik.

Tu se, slab od svoje gordosti, pomalo i nasmejah u sebi. Budite savršeni… Bilo bi to lako, progunđah, kad čovek ne bi radije bio sve drugo nego li sam Bog.