AZBUKA WEB DIZAJNA

U web dizajnu mnoge fraze, skraćenice i reči se preuzimaju iz engleskog jezika zbog lakše komunikacije. Zato da biste postali web dizajner, predstavljamo vam neke od pojmova i strategija koje bi trebalo da prepoznajete.

 

Ovo su samo neki od pojmova koje ćete pronaći u svetu web dizajna. Ako želite da postanete stručnjak u web dizajnu, danas to možete da postignete i putem edukativnih programa. Da biste nakon obuke bili spremni za posao, ona mora da traje najmanje 12 meseci.

web dizajner

Eye tracking (Praćenje oka)

Ovo je merenje aktivnosti oka prema onome što vidi na ekranu. Softver omogućava praćenje očiju korisnika na ekranu. Pomoću njega možete videti šta posetioci najčešće gledaju i po kom redosledu.

Fishbone diagram (Dijagram riblja kost)

Dijagram dizajniran da identifikuje uzroke i efekte odnosa između faktora u datoj situaciji. Sastoji se od „glave“, koja navodi problem, i kostiju duž kičme, koji predstavljaju faktore i kategorije faktora. „Riblja kost“ pomaže vizuelnom prikazu potencijalnih uzroka određenog problema.

Fitt’s Law (Fitov zakon)

Matematički model koji predviđa koliko će dugo trebati da se pogodi cilj na osnovu veličine i blizine cilja. Što je dalji i manji, to će više vremena korisniku trebati da stupi u interakciju sa njim.

Fokus grupa

Ovo je diskusija sa grupom učesnika, koju moderator vodi kroz niz pitanja o određenoj temi. Ideja je da se dobiju povratne informacije o korisnicima, proizvodima, konceptima, prototipovima, zadacima, strategijama i okruženjima.

Heart Framework

Googleov „Heart Framework“ vam omogućava da izmerite korisničko iskustvo. Ono što se meri jeste: sreća, angažovanje, usvajanje, zadržavanje i analiza zadataka.

Hick`s Law (Hikov zakon)

Hikov zakon prikazuje koliko je vremena potrebno za donošenje odluke kao rezultat mogućih izbora koje korisnik ima. Povećanje broja izbora će produžiti vreme odlučivanja. Ovo je izuzetno važno kada, primera radi, pravite web sajt za e-kupovinu.

Ako posetiocima date previše sličnih opcija na istom mestu, može se desiti da ne mogu da se odluče i da će to dovesti do njihovog napuštanja stranice.

Human Factor (Ljudski faktori)

Ljudski faktori i ergonomija (poznata i kao dizajn komfora ili engleski comfort design) jesu praksa dizajniranja proizvoda, sistema ili procesa kako bi se u potpunosti sagledala interakcija između proizvoda i ljudi koji ih koriste.

KISS

KISS je skraćenica od engleske fraze „Keep It Simple, Stupid“, a sugeriše da većina sistema najbolje funkcioniše ako su jednostavni. KISS je princip koji je osmislila mornarica Sjedinjenih Američkih Država 1960. godine. Jednostavnost je ključni cilj u dizajnu.

Learnability (Mogućnost učenja)

Ovaj pojam označava koliko je lako ili teško naučiti da se efikasno koristi sistem ili interfejs.

Likert Scale (Likertova skala)

Ovo je metod istraživanja u kojem se od osobe traži da oceni nešto na skali. Skala bi mogla da bude od pozitivne do negativne, sa neutralnim rezultatom između, ili brojčana.

Mental Map / Mental Model

Što je korisnički mentalni model bliži funkcionalnostima sajta, to je veća upotrebljivost tog sajta.

Minesweeping

Akcija dizajnirana da identifikuje gde se nalaze linkovi na stranici. Minesweeping upućuje korisnika da brzo pomera kursor preko stranice, posmatrajući gde se kursor ili pokazivač menja kako bi ukazali na prisustvo linka.

Participatory Design (Participativni dizajn)

Participativni dizajn (izvorno co-operative design, sada često co-design) jeste pristup dizajnu u kojem se pokušava da se aktivno uključe sve zainteresovane strane (na primer, zaposleni, partneri, kupci, krajnji korisnici) u proces dizajna. Cilj je da pomogne u obezbeđivanju rezultata koji zadovoljava njihove potrebe.

Izvor: Telegraf.rs