AKO SE VRATIM

ako se vratim

Spakovala sam
nekoliko dragih sitnica
slike mog detinjstva
i pošla…

Misli su mi trčale
niz gusti strah
Majčin glas je govorio
– čuvaj se kćeri

Otišla sam…

Godine željama izrovane
nizale se
kao perle na istu nit

Stezala sam skazaljke sata
da usporim vreme

Nostalgija
Pesme
Ispisivalo me vreme

Ako se vratim
osim to malo svoje duše
livade pune svilenih leptirova
vremena kojeg više nema
u lahoru čežnje
koga ću još tamo zateći?!

U očima setnim
klatiće se mesec žut…

Na ognjištu skupljenih misli
kao pali anđeo na kolenima
s pogledom u nebo
zateći ću sebe samu
i uspomene…