ČEGARSKA KULA

čegarska kula

Zamukle gusle
Na verigama
Paučina
Lelek žena
Nad ognjištem

Voštanica sa bosiokom
Kandilo sa barutom
Rastopljeno olovo
Zemlju okovalo

Iz preoranih Čegarskih humki
Izniče kula
Belih kostiju

Visoko
Visoko

Nad lavežom vekova
Rajsko je sunce
Brani i čuva

TUGOVANKA

Razorene humke
Prosute po svilenoj mesečini
Rastopljeno olovo
Zemlju okovalo
Cvetaju krvlju zadojeni
Kosovski božuri

Tuđa stada na livadama Gračanice

Iz praznih izgorelih štala – muk
Kuće prazne – poharane
Lelek na zgarištima

U neoranim i nežnjevenim njivama
U šljiviku i vinogradima
Gde odavno ništa ne rađa
Poneka starina

Pitaju se

Hoće li opet jednoga dana
Zaorati novu rodnu brazdu
Ugledati procvat jorgovana
I nizove rose ko manastire

Ćute gusle
Vetar u granama mrsi tugu
Plaču zvona

Za mrtve i žive
Tihujem zadušnicu