ČUVAR ISTORIJE

čuvar istorije

Kada miris udahnemo
Poruke nam iz srca krenu:
Ko god ceni rodoljublje
Hajde srcem, mozgom, dušom,
Odmah kreni i požuri!
Procvetali i mirišu svi božuri!
Ova priča nije nova.
Božur širi rodoljublje
Svojom bojom i mirisom
Od kada je ovde Srba,
Al’ najviše od one bitke,
Nama znane sa Kosova.
I svaki Srbin koji je ovde,
Il’ rasejan belim svetom,
Kad je budan ili spava,
Čita priču iz mirisa tih božura
O Kosovu, al’ sa setom.
Neki tuđi sve nas plaše
Da smo bojem na Kosovu
Izgubili sve odreda
Pa Kosovo nije naše.
Božja snaga božur stvori
Sa mirisom i sa bojom.
To sad za nas nije novo
Zato dušom a i srcem
Mi čuvamo i božure i Kosovo.
Božur lepu boju ima
Kojom piše u detalje istoriju
O svim našim za opstanak bojevima.