RETKA PRIVILEGIJA

Humanitarna organizacija iz Kanade, koja godinama unazad pomaže Srbiji i regionu, prva je dobrotvorna organizacija sa zapadnog Balkana kojoj je dodeljen poseban konsultativni status pri UN.

 

Humanitarna organizacija „28. jun“ prva je dobrotvorna organizacija sa zapadnog Balkana kojoj je dodeljen poseban konsultativni status pri Ujedinjenim Nacijama. Od procenjenih 10 miliona neprofitnih organizacija, koliko ih ima u svetu, manje od 0.0005%, odnosno 4.500 je dostiglo ovaj nivo i dobilo ovaj status.

konsultativni status pri un

Nakon osamnaest mukotrpnih meseci, koliko je trajao prostupak prijavljivanja UN-u, organizaciji „28. jun“ je zvanično dodeljen status od strane Ekonomskog i socijalnog saveta Ujedinjenih Nacija (ECOSOC), kojeg čini 19 država članica komiteta, tokom zasedanja Saveta u Njujorku 25. maja ove godine.

ECOSOC predstavlja glavnu platformu Ujedinjenih Nacija za rešavanje globalnih ekonomskih, socijalnih i drugih srodnih pitanja.

Odabir „28. juna“ od strane Ujedinjenih Nacija predstavlja svojevrsno priznanje za njegov izvanredan i dugotrajan humanitarni rad na prostoru zapadnog Balkana.

Dodeljivanje ovakvog statusa će omogućiti „28. junu“ da o važnim socijalnim i ekonomskim pitanjima usmeno izlaže svoje stručno mišljenje ili da o istom podnosi pisane izjave u oblastima ekspertize Ujedinjenih Nacija koja ce biti prosleđena od strane Generalnog Sekretara Ujedinjenih Nacija.

Druge privilegije uključuju:

– upućivanje u goruće probleme i iznalaženje rešenja putem stručnih analiza, sačijenih od informacija koja se prikupljaju direktno na terenu, kao ‘agent ranog upozorenja’
– pomoć u praćenju u primeni međunarodnih dogovora
– prisusvo na internacionalnim konferencijama i skupovima, kao i organizovanje istih
– susrete sa zvaničnim vladinim delegacijama i drugim predstavnicima neprofitnih organizacija u svetu
– učestvovanje u debatama, interaktivnim dijalozima, panel diskusijama i zvaničnim sastancima međunarodnih organizacija
– zauzimanje značajne pozicije u unapredjivanju ciljeva Ujedinjenih Nacija
– pomoć pri podizanju javne svesti za najznačajnije teme koje predstavljaju humanitarni problem
– mogućnost za umrežavanje na međunarodnom nivou i lobiranja za rešavanje najvažnijih pitanja

Organizacija „28. jun“ moći će da delegira do sedam svojih članova, koji će dobiti poseban tretman za ulaz u zgrade Ujedinjenih Nacija, kako u njenom sedištu u Njujorku, tako i u Savetu za ljudska prava u Ženevi.

„Proces prijavljivanja je bio dugotrajan i iscrpljujuć“, ističe predsednik organizacije Filip Filipi Janković i dodaje: „Države članice komiteta su temeljno, kritički pregledale našu prijavu, koja sadrži detaljne izveštaje našeg rada sa terena, zatim pravne i finansijske izveštaje, od početka 2016.godine i na osnovu njih i naših izlaganja, na zasedanjima donela svoju odluku”.

Aleksandra Trifunović, izvršni direktor za Balkan, koja je takođe uzela učešće u zasedanjima UN-a, istakla je da članovi „28. juna“ svakodnevno ulažu neverovatne napore da pomognu realizaciji što većeg broja humanitarnih aktivnosti.

„Naš novoodobreni status će nam omogućiti da unapredimo svoj rad i podignemo ga na jedan viši, međunarodni nivo, uključivanjem u aktivnosti UN-a, sa kojim ćemo deliti naše ekspertize u oblastima u kojima delamo”, rekla je Trifunovićeva.

Poveljom Ujedinjenih Nacija od 1945. godine ustanovljen je ECOSOC kao jedan od 6 glavnih organa Ujedinjenih Nacija. Ova organizacija je glavno telo za koordinaciju, analizu, vođenje dijaloga i davanje preporuka za ekonomske, socijalne i probleme životne sredine, kao i za primenjivanje međunarodno priznatih razvojnih ciljeva.

Priredio: Velibor Mihić