TEŽNJA DUŠE DA VIDI SLAVU GOSPODNJU

Razgovor starca Siluana s mališanima govori nam o tome kako deca treba da se upoznaju s Bogom, da to nije stvar uma, nego spoznaja blagodati koja proističe iz čitanja Svetog Pisma.

 

Dečica trče po lugovima, beru cveće, pevaju i raduju se, jer ih veseli blagodat Božija. Kada ugledaše monaha rekoše:

razgovor starca siluana

– Pogledaj, Gospod je ukrasio nebo zvezdama i zemlju rekama i vrtovima; orlovi visoko lete pod oblacima i naslađuju se lepotom prirode; ptice radosno pevaju u šumama i po poljima, a ti, kaluđer, sediš u ćeliji i ne vidiš svu tu lepotu Božju. Sediš i plačeš. Zašto plačeš u svojoj malenoj ćeliji kada sunce sija, kada je svet toliko lep i kada svuda na zemlji vlada radost?

Tako su deca pitala monaha, no on im je odgovorio:

– Deco, vi ne razumete moje suze. Duša moja plače za vama, jer ne znate Boga koji je stvorio svu ovu krasotu. Moja ga duša poznaje i želim vama to isto i zato tugujem do suza i molim Boga za vas, da biste i vi poznali Boga Duhom Svetim.

– Šta to znači poznati Boga Duhom Svetim?

– Umom je deco nemoguće poznati Gospoda. Ali čitajte Sveto Pismo u kojem živi blagodat i ona će vas radovati i poznaćete Gospoda i služićete mu dan i noć. Kada budete poznali Gospoda, nestaće želje da gledate ovaj svet, već će duša težiti da vidi slavu Gospodnju na nebu.

– A zašto plačeš, to ne razumemo?

– Plačem za vama, dečice. Gledajući vas, žao mi vas je i molim Gospoda da vas čuva da biste poznali svog Tvorca i Gospoda. Gledam vas i, gle, vi ste slični mladencu Hristu i želeo bih da nikada ne izgubite tu blagost Božju koju sada imate u sebi, kako ne biste, kada odrastete, postali slični đavolu. Hteo bih da uvek budete slični Sinu Prečiste Majke Božje. To vam eto želi duša moja. Zato se molim Bogu. Žao mi je sve dece na svetu i zato plačem za svu nevinu decu i za sve siročiće. Plačem, deco, za svet i za svim narodima Božjim tugujem.

Gospode, pošalji milost svoju deci zemlje koju voliš i daj im da Te poznaju Duhom Svetim i nauči ih da Te slave.

Sa suzama Te molim, usliši moju molitvu i daj svima da poznaju slavu Tvoju Duhom Svetim.

– Deco, volite Boga kao što Ga vole anđeli nebesni.

– Nikada nismo videli Boga, kako Ga onda možemo voleti?

– Dečice moja mila, mislite uvek na Boga, sećajte se da vas On voli i da vam je dao život zato da biste večno živeli sa Njim i naslađivali se ljubavlju Njegovom.

– Kako ćemo znati da nas Bog voli?

– Po plodovima, dečice, poznaćete ljubav: kada smo u ljubavi Božjoj, onda se bojimo greha i na duši je tada mirno i radosno i hoćemo da sve vreme mislimo na Boga i da Mu se molimo i u duši su dobre misli.

– Kako ćemo znati kakve misli žive u nama i koje su od njih dobre, a koje rđave?

– Da biste raspoznali dobre misli od rđavih treba držati um svoj čistim u Bogu.

– Ne razumemo kako možemo držati um u Bogu kada nismo nikada videli Boga i ne poznajemo Ga; i šta znači čist um?

– Dečice, mislite da vas Bog vidi, iako Ga vi ne vidite. Tako ćete uvek hoditi pred licem Gospodnjim. Iako je to mala ljubav, ali ako se budete držali ovog saveta, on će vas privesti većoj ljubavi i tada ćete Duhom Svetim poznati sve što vam govorim, a što sada još ne razumete.