MEDICINA KVANTA

Kvantna medicina je nov pravac holističke medicine koji vrlo obećava ali ništa tu još nije baš sve jasno. Kako deluje aparat za kvantnu medicinu i dijagnostiku znaju samo proizvodjači

 

Kvantna medicina ili informaciona medicina je popularan alternativni pristup lečenju baziran na savremenoj tehnologiji i mnoštvu raznorodnih medicinskih teorija. To je grana medicine na ivici pseudo nauke a često je prati i termin kvantni misticizam s obzirom koliko divljih i nekoherentnih teorija ima u njoj. Isprobao sam nekoliko aparata za kvantnu medicinu u zadnjih 10 godina, od ruskih aparata za informacionu medicinu, francuskih do nemačkih. Postoje kineski aparati za kvantnu medicinu ali još nisam stigao da i njih isprobam.

Pre skorog vremena sam isprobao dva najsavremenija aparata u toj oblasti, jedan američki aparat za kvantnu medicinu i na kraju nemački TeamViewer aparat za kvantnu medicinu.

Kvant i šta je kvantna medicina i kako deluje aparat za kvantnu medicinu

Vizuelni prikaz rada aparata za kvantnu medicinu je moćan i fascinantan dogadjaj za pacijenta. Jednostavno ste zatečeni detaljima koje znaju o vama i koje sve hiljade i hiljade podataka daju o vama, na mnogo nivoa – stanje pre rodjenja, za vreme rodjenja, hormonski status, psihološki profil i stanje psihe, stanje enzima, unutrašnjih organa, bolesti u najavi, koncentracija teških metala u telu, da li imate parazite i koje u telu, meri disbalans vitamina i minerala, izvori stresa, psihološke reakcije na okruženje, poimanje sveta i onda za sve te disbalanse koje detektuju i izbor lekova. A lekovi mogu biti sintetički, klasični ili lekovi koji pripadaju vašem poimanju sveta: hrišćanski, budistički, hinduistički, islamski …

I na kraju, ti aparati i sprovode terapiju na vama na licu mesta ili na daljinu. Da, tvrde da deluju na vas na daljinu – daljinsko lečenje, na nivou kvanta i delovanja fotona, po principima kvantne fizike 

Jedan moj prijatelj je primetio da to sve liči na techno astrologiju. A da, zaboravih napomenuti, aparat meri i astrološke uticaje na vas.

Sve u jednom.

Cena aparata za kvantnu medicinu je od 2,500 do 50,000 eura. Neki koriste slušalice za dijagnostiku, drugi bakarne cevi koje se drže u rukama, treći podebelom diodom idu po akupunkturnim tačkama na telu, kod četvrtih ti stavljaju na glavu, ruke i noge elektrode, kod petih nosiš kapu sa elektrodama na glavi i bosim nogama si na metalnoj ploči, kod šestog samo staviš dlan na aparat i tako redom.

TimeVawer je najsavremeniji aparat koji sam do sada video. Košta kao jedan manji stan u Beogradu ili luksuzniji auto ako vam je draže poredjenje.

To je jedna plastična kutija veličine laptopa, sa tri udubljenja u vidu kruga. Povezan je sa laptopom gde na ekranu izlaze rezultati.

Pregled traje 1 minut. Prvo vas aparat slika a onda stavite dlan par sekundi na jedno okruglo udubljenje, pa par sekundi na drugo i to je to. Uz pomoć slike i 10 sekundi držanja vašeg dlana na aparaturi on zna sve o vama 

Kakva je to čarolija u pitanju?

TimeWaver aparat za kvantnu medicinu

(NE)JEDINSTVENI KONCEPT KVANTNE MEDICINE

Kad čitate o kvantnoj dijagnostici, sve oko koncepta i delovanja izgleda isto po tvrdnjama praktičara ali u praksi to nije baš tako.

Uredjaji za kvantnu dijagnostiku se medjusobno vrlo razlikuju po svemu, počev od tehnologije, detekcije signala, broja i kvaliteta izveštaja pa sve do terapeutskog dejstva.

Kako su ti uredjaji za kvantnu medicinu nastali?

Tu je pomešano nekoliko tokova istraživanja. Prvi tok su medicinska istraživanja i merenje električnih impulsa i magnetnih polja koja odslikavaju stanja ljudskog tela. Drugi tok je blizak prvom i tu je povezivanje znanja kineske i ajurvedske medicine o meridijanima sa detekcijom Či-a ili Prane putem električnih, infracrvenih, magnetskih ili laserskih signala, i treće su suptilna vojna i svemirska istraživanja koja su se bavila stanjem vojnika i uticajem na njih elektro magnetnim silama.

To je osnov na kome je tehnički model nastao.

Na softwear-skom nivou u aparat su uvedena sva atraktivna medicinska saznanja koja su dostupna od klasične medicine, alternatovne medicine, homeopatije pa preko tibetanske, klasične medicine, bihejvioralne psihoterapije i svega što je smišljeno moglo da se uglavi.

I kao šlag na torti tu su saznanja kvantne fizike, koja su tako egzotična i magična, zapravo neobjašnjiva, da su aparati zato i dobili ime kvantna medicina. I kvantni misticizam jer su aparati napravljeni i rade bez naučne podloge iza, barem bez one zvanične i dokazane podloge.

Koje kvantne teorije su ubačene u aparat, to niko osim proizvodjača ne zna, kao što se ne zna ni po kojim zakonima to deluje, niti koliko je pouzdano i efikasno. Svaki proizvodjač ljubomorno čuva svoju tehnologiju pa ona ne može biti ni naučno ocenjena i validirana, mada države registruju i dozvoljavaju rad aparatima kvantne medicine. I kod nas u Srbiji postoji u okviru Lekarske komore Sekcija za kvantnu medicinu i može doktor koji završi kurs kvantne medicine da se bavi istom uz do sada jedan jedini registrovani aparat za kvantnu medicinu.

Otuda kako različiti kvantni aparati imaju različit hardver i softwear, daju i različite rezultate, koji moram da priznam znaju da budu vrlo pronicljivi i da opisuju realna stanja kod pacijenta. Ali često aparat ne može da vam pruži jasne odgovore šta je vama najveći problem jer on proizvede na stotine izveštaja i samo je stvar onoga ko radi sa aparatom koliko će da razazna šta je bitno a šta nebitno i kako će to da poveže u ispravnu dijagnozu.

Ono što kreatori aparata za kvantnu medicinu ističu kao bitno, to je da vas aparat i leči time što impulsima, signalima ili talasima koje ka vama šalje balansira i optimizuje vaše informaciono polje na više nivoa i n-dimenzija. Tvrdi se da aparat za kvantnu medicinu deluje tako što vam šalje elektromagnetne i kvantne impulse kao kvantnu informaciju koja menja vaše postojeće pogrešne informacije koje izazivaju bolesti.

Prevedeno na srpski, vaša bolest je poremećaj vaše matrice informacionog polja i kad se taj disbalans izmeni i postane normalan, bolest se povlači. Da li informacija u vašoj auri ima moć da preokrene neki biohemijski proces u vašem telu kao što je okoštavanje, pitanje je za temeljnu raspravu. Kao i pitanje da li je kvantna medicina opasna.

Kvantna medicina tvrdi da smo mi u stvari informacioni zapis na nivou subatomskih čestica i tvrdi da ima način da te zapise pročita ali i da promeni. Zato se i zove Informaciona medicina. Očito je da ako to stvarno može, a nauka još nije to pouzdano dokazala, kvantna medicina može i da uradi suprotno – da promeni informacioni zapis na gore, da nas razboli. To je tako interesantna tema vojnim službama da je osnovna pretpostavka da se razvoj kvantne medicine pomno prati, iako u njoj ima puno predrasuda i divljih teorija Novog doba – New Age pokret koji zagovara holistički i sinergistički pristup svemu često slobodno mešajući nespojive stvari, ideje i koncepte. Zato se za New Age kaže da je paganski Supermarket ideja – uzme svako šta mu treba i šta mu je drago.

Naravno, svi praktikanti kvantne medicine tvrde da kvantna medicina nije opasna, da to nije moguće i da su aparati bezbedni ali nemaju pokriće za te tvrdnje, jer ako imaš moć da menjaš informacije nečijeg telesnog polja onda to možeš da radiš u oba smera, i u dobrom i u lošem smeru.

Golden Sweden bitter eliksir za imunitet

BUDUĆNOST KVANTNE MEDICINE

Kvantna medicina deluje kao medicina budućnosti. Brza je, laka je za primenu i suštinski malo košta, smanjuje troškove zdravstvenog sistema i svodi nas na to da će roboti raditi preglede umesto lekara na prvom nivou opšte medicinske zaštite. Takodje, pruža mogućnost ljudima da stalno proveravaju svoje zdravstveno stanje i da ga poboljšavaju tretmanima kvantne medicine.

A i terapija kvantne medicine je jeftina i jednostavna, program i aparat sve sami rade automatski. Idealna medicina za zdravstveni sitem opterećen velikim troškovima održanja.

Medjutim, kvalitet uredjaja za kvantnu medicinu zavisi od ljudskog znanja koje je u uredjaj posadjeno, sofisticirane tehnologije koja je upotrebljena za dijagnostiku i samog operatera koji tumači rezultate. Još uvek je operater neophodan, sam aparat ne daje jasne odgovore.

Ne zna se kako su nastali uredjaji za kvantnu medicinu. Oni su se volšebno pojavili. Nema naučnih radova i naučnika koji stoje iza njihovog stvaranja. Svi proizvodjači uredjaja kao mantru ponavljaju da su njihovi uredjaji nastali na znanjima poznatih naučnika za kvantnu fiziku ali nijedan od tih naučnika nikada nije napravio nijedan takav uredjaj, niti se bavio medicinom. A oni ipak postoje bez naučne istorije iza sebe.

Vrednost aparata za kvantnu medicinu zavisi i od iskustva koje uredjaj sam stiče. Jer, inteligentniji od ovih uredjaja imaju softverska rešenja i koncept veštačke inteligencije da sama uče na jedinkama koje ispituju, da kroz kolekciju miliona signala i podataka o ljudima usavršavaju svoje delovanje. S obzirom koliko je programiranje daleko otišlo, možemo slobodno teoretisati da sadašnji uredjaji za kvantnu medicinu sprovode globalni eksperiment na svojim pacijentima skupljajući i obradjujući milione podataka o našem zdravlju.

To je moćan koncept skupljanja podataka. Zato su za sada ti uredjaji i ceo koncept van mainstream medicine dok se ne skupi dovoljno iskustva i pouzdanosti da mašine počnu da menjaju lekare, makar na prvom nivou pregleda.

Ne treba da kažem da sve to pomno prate vojne službe jer su podaci koje aparati za kvantnu medicinu daju od nacionalne važnosti i mogu poslužiti u vojne svrhe bez mnogo razmišljanja. Zamislite situaciju kad imate pregled na najfinijim nivoima tela jedne populacije i imate moć da na to zdravlje utičete suptilnim kvantnim energijama. To je inače problem uticaja na ljude koje navodno ima HAARP sistem po tvrdnjama socijalnih aktivista.

Kvantna medicina je još u fazi razvoja ali ima veliki potencijal u budućnosti, uredjaji za kvantnu medicinu su sve dostupnij i jeftiniji, a uostalom njihova budućnost je već odavno predvidjena u naučno fantastičnim filmovima.

Zlatko Šćepanović