15. MAJ

U želji da podigne svest javnosti o značaju odrastanja deteta u sigurnom porodičnom okruženju ispunjenom ljubavlju, Srbija i ove godine obeležava 15. maj kao Međunarodni dan porodice.

 

Prema podacima Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, u Srbiji je u toku 2017. godine izdvojeno preko 900 dece iz njihovih bioloških porodica. Mnogobrojni su razlozi zbog kojih roditelji, u nekom trenutku života, nisu u mogućnosti da brinu o svojim mališanima.

dan porodice

Kako ne bi došlo do razdvajanja porodica, jedna od mera prevencije jeste i njihovo osnaživanje. Fondacija SOS Dečija sela Srbija jedna je od retkih organizacija u našoj zemlji koja ima program jačanja porodica u riziku.

Nekada porodice, koje su u teškoj situaciji ili krizi, ne mogu na adekvatan način da brinu o svojoj deci. U takvim porodicama, koje su prepoznate kao rizične, SOS Dečija sela Srbija rade sa roditeljima na jačanju njihovih kapaciteta za brigu o deci i poboljšanju kvaliteta njihovog života.

„Od 2014. godine naša organizacija pomaže i porodicama u riziku od izdvajanja dece kroz programe „Jačanje porodica“. Programi se realizuju u saradnji sa Centrima za socijalni rad, centrima za porodični smeštaj i usvojenje, lokalnim organizacijama i institucijama. Prodicama u riziku, na koje nas upućuju lokalni partneri, pružamo edukativnu, savetodavnu, psiho-socijalnu i materijalnu podršku, i to na tri lokacije – u Beogradu, Nišu i Obrenovcu.

Ono što čini osnovu našeg rada je individualni pristup, stalni terenski rad sa porodicama, kućne posete i rad sa socijalnom mrežom koja treba da pomogne porodici i fokus na snage porodice a ne na probleme, uz akativno učešće svih njenih članova. Od početka ovog programa do danas, osnažili smo više od 600 porodica, od kojih je 65 odsto samoodrživo po izlasku iz programa. Napredak osnaženih porodica nastavljamo periodično da pratimo i nakon formalnog završetka rada sa njima“, izjavila je Vesna Mraković-Jokanović, nacionalna direktorka SOS Dečijih sela Srbija.

U želji da podigne svest javnosti o značaju odrastanja deteta u sigurnom porodičnom okruženju ispunjenom ljubavlju, SOS Dečija sela Srbija će i ove godine obeležiti Međunarodni dan porodice.

Đukić Dejanović:Važno je da porodica jača

Povodom Svetskog dana porodice, ministarka bez portfelja zadužen za populacionu politiku, Slavica Đukić Dejanović, poručia je da je da porodica ostane na nivou na kome je, ali i da jača.

Porodicu treba afirmisati jer je unutar porodičnog kutka najveći stepen sigurnosti, rekla je Đukić Dejanović gostujući u Dnevniku RTS.

Podsetila je da je u demografiji merna jedinica deset godina, kao i da efekti po populaciono popravljanje i popravljanje žželje porodica da budu brojnije možemo očekivati tek za desetak godina.

„Ono što je važno to je da porodica ostane na nivou u kome je i da jača, da afrimišemo vrednosti porodice i da danas na Svetski dan porodice kada obeležavamo te vrednosti koje možemo iznedriti i naći unutar porodičnog kutka ponovo podsetimo da je to najveći stepen sigurnosti, da se tu rešavaju problemi“, rekla je Đukić Dejanovićeva.

Istakla je da maloadaptivne porodice – one porodice kod kojih postoji problem siromaštva, nasilja i teške bolesti nikako ne smeju biti ostavljene same sebi, već da moraju biti briga društva i moraju dobiti podršku.

„Na današnji dan treba reci da je Vlada u tom smislu preduzela čitav niz aktivnosti, to nije radilo jedno ministarstvo, to ne može čak ni raditi samo Vlada, već i jedinice lokalne samouprave, odgovorni pojedinci i članovi samih porodica moraju u svemu tome učestvovati“, dodala je ministark

Kada je reč o podsticajima rađanja, Đukić Dejanovićeva je navela da je kod biomedicinski potpomognute oplodnje Srbija otišla dva koraka napred – podigla je limit godina do 42 godine za žene i tri pokušaja vantelesne oplodnje se finansiraju o trošku republičkog fonda.

„Kada je u pitanju usklađivanje rada i roditeljstva tu imamo zajedničku aktivnost sa Privrednom komorom Srbije i ovih dana ce izaći oni sa predlogom da ce socijalno odgovorna preduzeća – ona koja vode računa o usklađivanju rada i roditeljstva, o podizanju dečijih vrtića, o pomoći roditeljima koji su uposleni dodeljivati određene nagrade za mala, srednja, velika i javna preduzeća“, naglasila je Đukić Dejanovićeva.

Ukazala je da sve manje višegeneracijskih porodica, kao i da je tačno da nema onog stepena unutar porodice međugeneracijske solidarnosti u brojnosti koja je postojala nekada u velikim porodicama u Srbiji.

„Međutim, činjenica je jedno istraživanje koje smo uradili nedavno pokazuje da su najjače komponente međugeneracijske solidarnosti u srpskom društvu ipak u porodici“, rekla je ministarka.

„Ta međugeneracijska solidarnost je deo žživota i jošš uvek postoji i oni koji su se malo osamili od porodica kada ih pitate kada im je teško gde oni zapravo mogu naći utočište – to su njihove primarne porodice“, objasnila je Đukić Dejanovićeva.

Pašalić: Porodica i dalje prolazi kroz burne procese

Zasnovana na tradicionalnim ili modernim vrednostima, porodica i dalje prolazi kroz burne procese i transformacije i rezultat je vekovnih promena u evropskim društvima, izjavio je zaštitnik građana Zoran Pašalić povodom 15. maja Međunarodnog dana porodice.

Zaštitnik građana je ukazao da je današnja porodica u Srbiji ugrožena narastajućim siromaštvom i rizikom od siromaštva, koji posebno ugrožavaju određene osetljive kategorije stanovništva, kao što su porodice koje se brinu o teško bolesnom ili detetu sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom.

Upozorava i da slučajevi porodičnog nasilja, najbrutalnijeg prebijanja i ubijanja žena u prisustvu najmlađih članova porodice, ne samo da ne jenjavaju, već su u odnosu na prethodni period intenzivirani, uprkos tome što je normativnim okvirom zabranjena svaka vrsta ponašanja kojim se ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo člana porodice.

„Nasilje u porodici predstavlja teži oblik kršenja prava članova porodice, posebno deteta na opstanak i život, na pravilan razvoj, bezbednost, nepovredivost psihičkog i fizičkog integriteta, poštovanje dostojanstva i slobodnog razvoja ličnosti i drugih, zbog čega se ova pojava ne sme tretirati kao privatna stvar ni smatrati ličnim problemom članova porodice“, ističe Pašalić.

Ocenjuje i da su međugeneracijska solidarnost i briga o starima u velikoj meri urušene poslednjih nekoliko decenija.

Ombudsman je tako upozorio da su stariji, bolesni i osobe sa invaliditetom najčešće i žrtve svih vidova diskriminacije, a neretko i porodičnog nasilja.

„Nedovoljno razvijeni servisi podrške starijim licima i njihovim porodicama znatno otežava njihov položaj i položaj porodica u kojima žive, kao i pristup pravima“, poručio je Pašalić.

Međunarodni dan porodice, 15. maj, obeležava se širom sveta od 1993. godine, kada ga je Generalna Skupština UN ustanovila, sa ciljem afirmacije porodice i porodičnih vrednosti i podizanja svesti o problemima i pitanjima porodice.