ZA MALE ĆUTLJIVCE

Kako da dete brže progovori, upitao se svaki roditelj čiji mezimac uveliko hoda, smeje se i ljuti, ali slabo govori. Slova, reči, pa rečenice, to je ono što roditelj očekuje od svoje bebe kako raste, ali ne dešava se to uvek očekivanim tempom.

 

Da bi dete počelo da priča potrebno je da najpre ostvaruje komunikaciju. Roditelj je osoba sa kojom dete najpre počinje da komunicira i važno je da se to odvija tako da se dete oseća prijatno.

dete brže progovori

Kada su obrasci komunikacije prijatni dete će u njoj uživati i želeće da se produži i produbi. Daćemo Vam 10 konkretnih saveta koji će Vam biti od pomoći.

1. Pričajte detetu od rođenja

Novorođenče ne razume Vaš govor ali prepoznaje Vaš glas. Ako mu se stalno obraćate počeće da pravi razlike i prepoznaje Vaše namere i emocije na osnovu intonacije. Pogled, izraz Vašeg lica i ton Vašeg glasa beba prepoznaje i počinje da reaguju na njih. Kasnije će pokušavati i sama da se izrazi glasom. Svaka mama ume da prepozna potrebe svoje bebe po načinu oglašavanja. Ovo su prvi koraci u ostvarivanju komunikacije.

2. Uvek dajte odgovor na gukanje i oglašavanje deteta

Kada beba guče ili se oglašava ona Vas poziva na druženje. Priključite joj se. Uživajte u interakciji sa svojom bebom. Dovoljno je da je pogledate, osmehnete se i obratite joj se. Možete ponoviti gukanje i npr. joj kazati: ,,aaa pa ti to meni nešto pričaš. Kako je nasmejan mamin anđeo.” Imajte na umu da ako odgovorite na bebin poziv Vi je nagrađujete i učite komunikaciji.

3. Gest i mimika neka prate Vaš govor

Pre nego što počne da razume reči, beba će razumeti mimiku i gest a isto tako pre nego što počne da priča počeće da se izražava gestom i mimikom. Gest i mimika će bebi olakšati razumevanje situacija a kasnije i pojmova. Npr: ,,Hoćeš tu zvečku?” Pokažite prstom na nju i imajte izražajnu mimiku lica.

4. Objašnjavajte detetu ono što upravo radite

Govorite detetu ono što upravo radite. Ako Vas beba gleda dok je presvlačite, pokažite joj čistu pelenu koju ćete joj staviti. Recite joj: ,,Sada ćemo zameniti pelenu.” Imenujte sve segmente ove radnje. Isto ćete uraditi i sa starijim detetom kojem obuvate cipele. Neka svakodnevne aktivnosti i situacije budu osnovna stimulacija za razvoj Vašeg deteta. Obavljajte ih na pomenuti način i to će Vam biti najbolji materijal za podučavanje deteta.

5. Imenujte ono što dete radi

Kada Vaše dete baci loptu, možete mu reći: ,,Oooo bacio si loptu! Ode lopta! Opaaa pade!” Na ovaj način Vi dajete detetu primer da govor prati radnju a ujedno mu omogućavate da shvati i poveže pojmove. Ovako će najlakše naučiti da se ono što je bacio zove lopta ili da se radnja označava sa baci, ode… Ponavljanjem ovih situacija detetu postaje jasno značenje reči.

6. Nemojte da insistirate da dete nešto kaže ili ponavlja za Vama

Zlatna pravila su:

– detetu koje ne govori ne postavljajte pitanja na koja ne može da odgovori,
– ne govorite detetu kaži mama, kaži lopta, kaži meda…

7. Slušajte svoje dete. Gledajte u njega i dajte mu vremena da odgovori

Umesto da insistirate da dete nešto kaže, gledajte u njega dok mu se obraćate. Obraćajte mu se jednostavnijom formom. Ne govorite brzo. Napravite pauzu u govoru. Npr. Dok dete jede možete kazati: ,,mmmm, njam, njam. Baš je ukusno.” Mnogo je važno da napravite pauzu u govoru. Izbrojte u sebi do 5 pre nego što ponovite isti iskaz. Ovako ćete dati priliku da dete razume i obradi ono što ste kazali a nakon par ponavljanja tokom čekanja Vaše dete će se ohrabriti da Vas izimitira. Tako se dolazi do prvih reči.

8. Proširujte ono što dete kaže

Kada dete počne da priča i kaže: ,,Njam, njam” Vi recite: ,,Njam, njam, jedeš.” ili kada kaže: ,,voda” Vi recite: ,, Hoćeš vodu?” Tako ćete postepeno doći do forme ,,Draga mama, molim te, daj mi čašu vode, veoma sam žedan.”

9. Nemojte da kritikujete dete i ispravljate greške već mu dajte ispravan model

Vodite računa o emocijama deteta. Dok je dete srećno najspremnije je da uči. Gramatičke greške i neprecizan izgovor su sastavni deo razvoja jezika. Ako Vaše dete kaže ,,Oce odu“ potrebno je da Vi kažete ,,Hoću vodu. Evo mama će ti dati vodu.” Na ovaj način niste osujetili dete a podučili ste ga.

10. Čitajte knjige svom detetu

Vodite računa da se knjige čitaju na različite načine u zavisnosti od uzrasta. Koliko je stimulativno ovo raditi prilagođeno uzrastu toliko može da bude frustrirajuće ako se forma ne prilagodi.

Izvor: Logopedi Avramović

Priredio: Velibor Mihić