LIŠAVANJE STRASTI

Mnogi se pitaju kako umoliti Boga za ono što im je potrebno. Bog se umoljava ljubavlju, ali ne bilo kakvom, već najvećom mogućom žrtvom.

 

Ovo je priča prepodobnog starca sa Svete gore, čuvenog Pajsija, kome je jednom po savet i molitvu došao jedan otac teško obolele devojčice.

bog se umoljava

Otac devojčice bolesne od raka došao je na Svetu Goru kod svetog starca Pajsija i zamolio ga da se moli za njegovu ćerku. Otac je doneo sa sobom i neke dečije stvari, da ih otac zakrsti.

Starac je rekao nesrećnom:

– Ja ću se moliti, ali i ti, kao otac, dužan si da prineseš nekakvu žrtvu, Bog se jako „pokreće“ žrtvenom ljubavlju.

Otac devojčice je upitao:

– Šta da žrtvujem oče?

Starac reče:

– Žrtvuj neku od svojih strasti.

Ovaj, imajući slabu predstavu o duhovnom životu, odgovori:

– Nemam ja nikakvu strast.

Tada je starac upitao:

– Cigarete, pušiš li?

– Da – odgovorio je otac devojčice.

– Dakle, prestani da pušiš iz ljubavi prema ćerKi i Bog će je ozdraviti – zatražio je starac.

Ovaj je smesta prestao da puši. Devojčica je počela postepeno da se popravlja i potpuno je ozdravila, što su potvrdili i lekari.

Otac ipak, zaboravivši se, narušio je svoje obećanje Bogu i opet propušio. Istovremeno se kod njegove ćerke opet pojavio rak i devojčica je ponovo dospela u predhodno teško stanje. I tada je njen otac opet došao kod starca, ali mu je starac tada strogo odgovorio:

– Ako ti, kao otac nemaš dovoljno ljubavi i ne žrtvuješ strast koja razara tvoje telo, radi života deteta, tada ni ja ne mogu pomoći ni u čemu.