OPASNE SUPSTANCE

Losion za telo kupljen u prodavnicama može da sadrži problematične hemikalije. U pitanju su endokrini ometači i alergenski parfemi, koji su sastavni deo skoro svakog od kozmetičkog proizvoda koji se mogu smatrati losionom za telo.

 

Od 54 losiona za telo koje je analizirao danski potrošački savet “THINK Chemicals”, 24 su se pokazali kao dobar izbor kad je u pitanju njihov hemijski sadržaj.

endokrini ometači

Oni nisu oslobođeni endokrinih ometača (disruptora), alergenskih konzervansa, parfema i supstanci koje mogu oštetiti životnu sredinu.

Losion za telo ostvaruje dugotrajan kontakt sa kožom

Hemikalije koje se nalaze u losionu za telo mogu se apsorbovati kroz kožu. Pošto se ovaj proizvod koristi za ličnu negu, veoma je važno da se razmotri njegov hemijski sadržaj. Ono što je takođe zabrinjavajuće, losion za telo najčešće se koristi više puta dnevno i to u većim količinama, što je i na samom proizvodu naznačeno.

Ovo znači da je losion za telo proizvod koji može dovesti do veće izloženosti hemikalijama u poređenju sa proizvodima koji se koriste u malim količinama ili onima koji se mnogo lakše isperu nego losion.

Ukupna izloženost može biti problematična

Paraben, lonol (BHT) i ciklopentasiloksan su supstance za koje se sumnja da su endokrini ometači i oni su u ovom danskom istraživanju pronađene u čak 8 losiona za telo.

Treba reći da losion za telo koji sadrži hemikalije koje su endokrini ometači najverovatnije nema rizika sam po sebi. Međutim, supstance koje se nalaze u losionu doprinose ukupnoj izloženosti endokrinim ometačima, pa stvaraju takozvani “koktel efekat”.

Čak i ako je proizvod sam po sebi bezbedan, on daje doprinos ukupnoj izloženosti hemikalijama, zajedno sa štetnim supstancama koje dolaze iz klima uređaja, hrane, građevinskog materijala i drugih proizvoda. Ukupna izloženost može biti problematična čak iako je svako pojedinačno izlaganje endokrinim ometačima bezbedno samo po sebi.

Zbog toga je dobra ideja da se minimizira izloženost susptancama koji su endokrini ometači. Ovo istraživanje samo pokazuje kako početi s izbegavanjem sumnjivih materija koji se nalaze u losionu za telo.

BioBalsam krema za fisure i fistule

Alergenski konzervansi i parfemi

Alergijski konzervansi DMDM hidantoin i diazolidinil urea pronađeni su u dva od osam losiona za telo. Obe ove hemikalije oslobađaju formaldehid i mogu da izazovu doživotnu alergiju.

Parfem hidroksiizoheksil 3 cikloheksen karboksaldehid je takođe pronađen u nekim od ovih losiona za telo. Nedavno je odlučeno da se zabrani ova parfemska supstanca, jer je veoma alergenska. Međutim, ona se i dalje može naći u kozmetičkim proizvodima, jer ta zabrana stupa na snagu od 2021. godine.

Pregled rezultata ispitivanja

Losioni za telo u pomenutom istraživanju dobili su sledeće ocene:

  • 24 losiona je dobilo najbolju ocenu
  • 22 losiona dobilo je srednju ocenu (npr. sadrže alergenski parfem)
  • 8 losiona je dobilo najnižu ocenu (imali su sve sumnjive supstance koje se svrstavaju u ometače rada endokrinih žlezda)

U studiji 54 losiona za telo pronađene su sledeće problematične supstance:

  • Paraben
  • Lonol (butilhidroksitoluen ili skr. BHT)
  • Ciklopentasiloksan (koji se, osim što je endokrini ometač, pokazuje i problematičnim za životnu sredinu)
  • Diazolidinil urea (oslobađa formaldehid i alergenski je konzervans)
  • DMDM hidantoin (oslobađa formaldehid i alergenski je konzervans)
  • Hidroksiizoheksil 3 cikloheksen karboksaldehid (alergenski parfem koji će biti zabranjen od 2021. godine)