JESI LI NEGDE DALEKO?

jesi li negde

Jesi li negde daleko u ovoj olujnoj noći,
na svojoj stazi ljubavi, Prijatelju moj?
Nebo čami u beznađu.

Noć je besana a ja nemoćan da išta pojmim.
Iznova otvaram vrata i gledam u tamu…
Ponavljam to mnogo puta, Prijatelju moj.

Tumaram mislima neprestano
ne bih li naišao na skrivene puteve Tvoje
i uvek dolazim samo do sebe.

Kakve to magle pritiskaju
obale reke boje crnog mastila?
Ima li kraja prostiranju namrštenih šuma?
Kroz kakvu to sumornu, mutnu dubinu
vodi Tvoj put do mene, Prijatelju?