RAZVOJ HRIŠĆANSKOG DUHA KROZ TAKMIČENJE

PSDSS je Pravoslavno sportska organizacija, osnovana sa blagoslovom njegove svetosti Patrijarha srpskog g. Irineja, da bi se deci i mladima ponudio jedinstven koncept sportskog razvoja i ličnosnog uzrastanja u kome se istovremeno primenjuju savremena trenažna metodologija i Jevanđelski principi.

 

Sportski i telesni napredak dece u saglasju sa neodvojivim i uporednim razvojem njihovih duhovnih, Pravoslavnih, tradicionalnih, kulturnih i rodoljubivih vrlina, kako bi bili bolji ljudi i sportisti i na taj način pomogli sebi i svojoj porodici, ali i opštem dobru našeg naroda, države i društva.

psdss

Svesni krize u kojoj se nalazi naš sport, ali i porodica, narod, društvo i država, osnivači PSD Sveta Srbija, dobrotvornim i zadužbinarskim radom, afirmišući zajedništvo sportskih i pravoslavnih, telesnih i duhovnih, ljudskih i patriotskih vrlina, žele da stvore jednu jaku alternativu narastajućim izazovima sa kojima se suočavaju naša deca i naš narod.

Oslanjajući se na svoja sportska znanja i iskustva, sa ubeđenjem da pravoslavne vrednosti i Jevanđelska pravila, kao i u svemu tako i u ovim problemima, stvaraju najbolja rešenja, pokretači PSDSS, svojim konkretnim poduhvatima nastoje da ostvare sledeće ciljeve:

Sportovi i sportski klubovi:

+ Podsticanje i promovisanje zajedništva sportskog i pravoslavnog, telesnog i duhovnog, zbog zdravog i pravilnog razvoja mladih ličnosti i sportista;

+ U skladu sa prethodnim, razvoj klubova raznih sportova u okviru PSD-a, primenom najsavremenijih sportskih i trenažnih metoda;

+ Radi ispunjenja svojih ciljeva i finansiranja svojih aktivnosti, osnivanje podružnica/klubova i centara u što većem broju gradova i mesta u Srbiji i, po mogućstvu, i van Srbije onde gde živi naš narod;

+ Aktivnosti i projekti, čiji su ciljevi istraživanje, obogaćivanje i unapređenje sportskog i takmičarskog, pravoslavnim vrednostima i Jevanđelskim principima;

+ Podsticanje prepoznavanja i negovanja talenata kod mladih i pomoć za ispoljavanje njihovih ličnosti i darova u sportu, veri i drugim plemenitim disciplinama;

Vaspitanje i obrazovanje:

+ Podsticanje i doprinos negovanju pravoslavnih vrednosti i vaspitno – obrazovne tradicije u savremenoj pedagogici, sportskom vaspitanju i obrazovanju;

+ Aktivnosti i projekti kojima će naši mladi sportisti biti bolje pravoslavno vaspitani i obrazovani;

+ Preventivno delovanje protiv bolesti zavisnosti, totalitarnih i ekstremističkih kultova, ideoloških pokreta i grupa i pseudosportskih vrednosti;

+ Izdavanje i produkcija pisanih, štampanih i elektronskih publikacija i programa radi ispunjenja svojih ciljeva i predstavljanja rada;

Tradicija i rodoljublje:

+ Negovanje tradicionalnih i rodoljubivih vrednosti kako bi se kod mladih ličnosti i sportista usadila svesnost o sopstvenim nacionalnim korenima i vrednostima i na taj način povećalo izgubljeno samopoštovanje. Podsticanjem razvoja i negovanjem ovih vrednosti mladi ljudi postaju bolji rodoljubi, a samim tim i odgovorniji članovi društva;

+ Izleti, poklonička putovanja, manifestacije, projekti i druge aktivnosti kojima se prethodno ostvaruje;

Dobrotvorstvo:

+ Podsticanje i pomaganje porodice i roditeljstva;

+ Promovisanje života, zaštita prava na život, ostvarivanje zaštite zdravlja, bolesnih, nemoćnih i svih kojime je potrebna pomoć, negovanje i nadahnjivanje milosrđa, požrtvovanja i čovekoljublja među ljudima i u celom društvu;

+ Radi pomoći i podrške sportskim i drugim ustanovama i pojedincima i ostvarenja svojih ciljeva, pokretanje i vođenje milosrdnih, humanitarnih i dobrotvornih aktivnosti, programa, projekata i manifestacija;

+ Razvoj Društva prijatelja PSDSS, radi stvaranja materijalno-ekonomskih uslova za ostvarivanje Misije i ciljeva PSDSS;

+ Radi ispunjenja svojih ciljeva i finansiranja svojih aktivnosti, pokretanje komercijalnih projekata u skladu sa odrednicama PSDSS, a koji ne smeju ugrožavati imidž i reputaciju ove organizacije;

Ekologija:

+ Podsticanje, ukazivanje i pomoć delatnom očuvanju Božije tvorevine i odgovornom domostrojiteljstvu nad njom;

Materijalna osnova i finansiranje:

Jedinstven karakter PSDSS i njegov neprofitni rad pripada opštim sportskim i zakonskim okvirima. U pravnoj nauci i praksi podrazumeva dva značajna elementa: definisanje svojih i društveno korisnih ciljeva postojanja i imovinski supstrat koji služi kao podloga tim ciljevima. Svakodnevni rad i poduhvati PSDSS finansiraju se od sportskih i drugih nadležnih institucija, priloga, donacija, poklona i drugih vidova podrške. Uobičajena praksa kod današnjih sportskih klubova u kojima se naplaćuju članarine od samih sportista i njihovih roditelja, u PSDSS je zabranjena. U nastojanju stvaranja dugoročnih uslova održivog razvoja PSDSS, i većeg oslanjanja na sopstvene mogućnosti, postoji Društvo prijatelja PSDSS-a i razmatraju se razni komercijalni profitabilni poslovi čiji će se kompletan profit usmeravati na ostvarivanje Ciljeva PSDSS, a koji ni na koji način ne smeju ugroziti imidž i reputaciju PSDSS;

Pravni položaj:

Pravoslavno sportsko društvo „Sveta Srbija“ je projekt u okviru krovne organizacije.

Pravoslavnog sportskog udruženja „Sveti Srb i ja“ , koje je kao pravno lice registrovano u Agenciji za privredne registre sa skraćenim nazivom PSUSS. Matičnim broj: 28799225 i PIB: 108348280. PSD „Sveta Srbija“ je zaštićeno ime (u vlasništvu PSUSS) sa patentnim i drugim pravima, registrovanim u Zavodu za intelektualnu svojinu.

Sportovi i sekcije:

– Košarka,

– Odbojka,

– Fudbal,

– Planinarenje,

– Folklor i

– Šah.

Akcije:

– Ekskurzije,

– Tribine.

Pozdrav, s Božijom pomoći! Sve za Srpstvo!

Pridružite nam se:

PSD „Sveta Srbija“® je registrovano i zaštićeno ime (u vlasništvu PSUSS) s patentnim i drugim pravima, u Zavodu za intelektualnu svojinu.

Adresa: Nemanjina 40, 11000 Beograd, Srbija

El. pošta: [email protected]

Izvor: Svetasrbija.org.rs

Priredio: Velibor Mihić