SVAKO JE OD NAS SAM

svako je od nas sam

Svako je od nas sam, u životu prolaznom…
A srce neće da zna da iskušenja
i bol željenog života,
melju nas dnevno kao kamen proju!

Svako je od nas sam,
svaku noć i svaki dan!
Samo ponekad, na tren se učini,
da spokojstva ima.

Svako je od nas sam, mada vetrovi, kad-kad,
na dohvat želja, pronesu sreću susreta.

Svako je od nas sam
i samo svoje snove ima.
U životu samotnom
uvek se mnogo daje, a malo uzima.

Svako je od nas sam, mada u iluziji pliva
i u drugima budi san
da živeći može da se i uživa.

Svako je od nas sam, svaku noć i svaki dan
i u tom saznanju se žari.
Zadovoljstvo nas
ispuni samo ponekad,
kad duše naše
svetlost stihova ozari!