SKUPO ODRŽAVANJE

Cena od 18 evra koliko srpske poreske obveznike košta jedan zatvorenički dan možda nije prevelika, ali ako se uzme u obzir da u zatvorima širom Srbije kaznu izdržava više od deset hiljada ljudi, onda se dođe do sume od skoro 200.000 evra!

 

Daleko od toga da se za život u zatvoru može reći da je komforan. Ipak, osuđenicima na dugogodišnje kazne, na raspolaganju se nalazi sve što podseća na život na slobodi.

zatvorenički dan

Istraživali smo koliko poreske obveznike u Srbiji košta jedan zatvorenički dan.

Jedan zatvorenik državu Srbiju dnevno košta 18 evra. Trenutno u srpskim zatvorima boravi 10.590 zatvorenika, što znači da država svakoga dana za njih izdvaja preko 190.000 evra.

„Nema jeftinog zatvora, kasarne, duševne bolnice. Dakle sve te totalne ustanove u koje nekog držite iz bilo kojih razloga. Zatvor može da pojeftini sopstvenim izdržavanjem, time što će ta ekonomija biti osmišljena, racionalno upotrebljena“, kaže Zlatko Nikolić, kriminolog.

A da li uz trenutne uslove moguće sopstveno izdržavanje?

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija: „Rad osuđenih nije obavezan, već je rezultat vlastitog izbora. Svrha rada je da osuđeni stekne, održi i poveća svoje rade sposobnosti, radne navike i stručno znanje.“

Da rade ne moraju, ali mogu da koriste različite programe obrazovanja, zanatskih obuka i kurseva. U poslednje 3 godine, 30 zatvorenika završilo je fakultete. Sve to, kažu u upravi za izvršenje krivičnih sankcija, ima za cilj smanjenje broja povratnika, kojih trenutno ima oko 60%.

„Oni moraju da se vrate u drušstvo i da se resocijalizuju kako se to kaže, da budu uključeni u društvo, da mogu da zauzimaju neke pozicije da budu i zaposleni i da to ne bude prepreka za neka njihova prava“, kaže Milan Antonijević iz YUKOM.

Sredinom 2002. godine u zatvorima je bilo 6.200, a 2012 oko 12.000 osuđenika. I pored solidno popunjenih kapaciteta u srpskim zatvorima, broj onih iza rešetaka, trenutno je u opadanju.

Izvor: Prva.rs