PODSETI ME KO SAM

podseti me ko sam

Podseti me ko sam.
Sve moje želje bilu su i tvoje
Trčala sam sa brda na brdo kao srna
Pogledom zlatila boje

Želela sam samo tebe
Tragovi su bili čelične prepreke
Za svaku stazu mislila sam da je prava
I da svi mostovi imaju reke.

Bezbroj prozora bili su otvoreni
Zatvarala sam jedan po jedan
Sa tvojim pismom u rukama
I miris dunje sa kišom je čedan

Podseti me ko sam
Za prošlim danima ja ne žalim više
Možda je sudbina laka bila
Da se nebo smeši a tama diše

Podseti me ko sam
Sećanja mnoga ostaju san pravi
Sve zvezde ne sjaje isto
Ko biserna rosa zlatom u travi

Sve želje moje bile su i tvoje
Samo jedna u tajni se skriva
I ako mi sudbinu vetar prede
U krošnji vrbe gnezdo se sniva.