VELIČANSTVENO HODOČAŠĆE

„Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918 njihovih potomaka i poštovalaca“ poziva vas na putovanje povodom jubilarne stote godišnjice od Solunskog fronta i njegovog proboja.

od solunskog fronta

PROGRAM:

100 godina od proboja Solunskog fronta 1918-2018

TERMIN: 13-16.09.2018.

1. dan

Postavka autobusa u 19 časova, a polazak u 19.30 časova (parking stare pijace u Zrenjaninu). Putuje se sa usputnim kraćim zadržavanjima radi odmora do mesta Udovo u Makedoniji (na putu Skoplje-Đevđelija).

2. dan

Dolazak u Udovo u jutarnjim satima. Obilazak spomen kosturnice gde se na veliki petak 2. aprila 1915. godine dogodio veliki Valandovski pokolj srpske vojske. Nastavak puta ka Grčkoj. Nakon prelaska granice kod Đevđelije u severni deo Grčke, kod mesta Polikastro poseta memorijalnom kompleksu groblja savezničkim vojnicima (Engleske, Francuske, Grčke, Srbije i Italije) koji su 15. septembra 1918. godine probili Solunski front. Nakon toga nastavak puta za Paraliju. Po dolasku smeštaj u hotel i noćenje.

3. dan

Doručak, a zatim odlazak za Solun. Obilazak grada: Bela kula, spomenik Aleksandru Makedonskom, Trijumfalna kapija, Rotonda, crkva Svetog Dimitrija, a zatim odlazak na Zejtinlik. Obilazak Zejtinlika uz priču čuvara Đorđa Mihailovića o tome kako je Zejtinlik nastao. Povratak u hotel, noćenje, mogućnost fakultativnog odlaska na večeru u neku od mnogobrojnih taverni uz muzički program.

4. dan

Solun. Doručak, a zatim napuštanje hotela. Nakon toga polazak za Zrenjanin. Putovanje sa usputnim pauzama radi odmora. Dolazak u Zrenjanin u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima u zavisnosti od uslova na putu i graničnih formalnosti.

CENA ARANŽMANA: 98 € (plaćanje u dinarskoj protivrednosti po prodajnom kusu AIK banke na dan uplate)

U cenu aranžmana uračunato je:

– prevoz turističkim autobusom (DVD, mikrofon, AC)
– smeštaj u hotelu sa 3* na bazi 2 noćenja sa doručkom
– licencirani vodič
– troškovi organizacije puta

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

– međunarodno zdravstveno osiguranje – može se pribaviti u agenciji po ceni od 480,00 za osobe do 65 godina starosti
– boravišnu taksu koja se plaća na licu mesta 2 h 1,50 eur po sobi = 3 eur po sobi za hotel sa 3*
– individualne troškove

FAKULTATIVA:

Večara u tavnjerni 25 € . Da bi se realizovala fakultativa neophodano je da se za istu prijavi minimum 25 osoba. U slučaju manjeg broja cena fakultative je podložna promeni uz saglasnos putnika.

DOPLATA ZA 1/1 sobu 25 € (radi se na upit)

PLAĆANjE:

30% prilikom prijave, ostatak do polaska ili na rate sa deponovanim čekovima na poček, bez kamate do 30. novembra 2018. godine.

Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isprava važi minimum 6 meseci od dana završetka planiranog putovanja.

Za ovaj program važe Opšti uslovi putovanja TA „MINOS TRAVEL“ usaglašenih sa YUTA

Aranžman je rađen na bazi minimum 45 osoba.

Organizator zadržava pravo otkaza putovanja ukoliko se u predviđenom roku ne prijavi neophodni minimum od 45 putnika, a najkasnije 5 dana pre polaska na put.

Organizator putovanja zadržava pravo izmene u redosledu realizacije pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti,ne umanjujući vrednost aranžmana)

MINOS TRAVEL

Zrenjanin, Žitni trg 4,
tel. +381 23 511-484,511-997,515-997,
tel./fah +381 23 511-484,
e-mail: [email protected], [email protected]

Prijavljivanje i detaljnije informacije na tel. 063/157-36-32

Licenca OTP 284/16.02.2010 PIB103035014

Priredio: Velibor Mihić, bloger