FINANSIJSKA PROGNOZA

Pred vama je previđanje za 2020. godinu koje je izneo srpski ekonomista iz Frankfurta Dejan Tadić. Ako se nastavi dosadašnji tempo ekonomskih promena, za dve godine Srbija će biti u sledećem finansijskom položaju!

 

Kako svakodnevno češljam, pre svega zbog svog posla radi, ekonomiju bitnih zemalja osećam se na neki način dužnim da vam podelim svoja saznanja vezanim za našu Srbiju.

predviđanje za 2020

Uz napomenu, da Kosovski rasplet koji se uteruje Srbiji za ovu godinu kakav god bio na kraju ni za jednu jotu neće ni bolje ni gore promeniti ovo predviđanje za 2020 godinu. KLA DLA DAJFA JGAS

Dakle, ako se nastavi dosadašnja praksa, predviđanje za našu nam Srbiju je sledeće:

SRBIJA u 2020. godini

PERFORMANSE – TRENUTNO – 2020 god.

Stopa rasta BDP 1,50% – 0.7
Stopa nezaposlenosti 14,80 – 10,0
Inflacija 2,30 – 2,90
Kamatna stopa 3,00 – 2,75

Trgovinski bilans – kvartalno u proseku će biti – Minus 420 mil $.

PERFORMANSE – TRENUTNO – 2020 god.

Dug u odnosu na BDP – 70,6
Dinar & USD 101,38 – 118
BDP po glavi stanov. 5992,28 $ – 6.350$

Agrikultura, REALNO povecanje do 2020 biće 25 %
Građevinski Sektor Realno povećanje 35 %
Industriska proizvodnja Realno povećanje 10 %
Usluge Realno povećanje 15 %

Nezaposlenih 594,100 – 592.000

Min. bruto zarada mes. 285 Eura – 380 E
Broj Stanovnika 7 Mil – 6.85 Mil
Mladi nezaposleni 33,30% 25,00%

Hrana inflacija u 2020 ce biti 2.5% – 4,0%

Transport će biti viši za 5,0%
Kucne dažbine će biti više 8,0%

Novcana masa u dinarima ce se smanjiti za 1,7%
Devizne rezerve ce iznositi više za 50 miliona Eura

Tekući račun j Plus 55,6mil.$ -Minus – 248 mil$
U odnosu na BDP sada je -5,7% – -3,2 %
Zlatne Rezerve 19,50 Tona – 19,24 T

Turizam ce porasti realno za 25 odsto
Strane direktne investicije ce ostati na trenut. 250 -260 mil$
Proizvodnja nafte isto.

Dug Srbije nece biti umanjen već ce neznatno porasti.

Vlada ce povećati potrošnju za 25 %…
Ulaganje u Vojsku povećanje za 3%

Mašinska proizvodnja 3,90% – 2,34%
Proizvodnja čelika 180.000 T 152.000 T

Lakoća otvaranja biznisa 43.00 – 62.00
Rang korupcije 77 – 67

To je to.

Ko želi da ulaže u Srbiji zanimljivo je pre svega u Agrikulturu, ali tu je kao što vidite i Građevinarstvo…

Dejan Tadić, Frankfurt
Preuzeto sa FB profila autora