VREDIŠ KOLIKO JEZIKA GOVORIŠ

Znati jedan strani jezik u vreme kada je globalizacija postala opšti pojam i više je nego nasušna potreba.

 

Veoma je zanimljivo to što je francuski jezik, koji se smatrao globalnim jezikom na početku dvadesetog veka, gotovo potpuno potisnut od strane engleskog.

Danas se, među omladinom, više ni ne dovodi u pitanje poznavanje engleskog jezika, a škole stranih jezika imaju pune ruke posla, podučavajući ljude drugim, manje tipičnim jezicima. Vrediš onoliko koliko jezika znaš, u biti predstavlja jednu od najvećih istina. Poliglotama se smatraju osobe koje mogu da komuniciraju na više jezika, ali na visokom stupnju poznavanja jezika. Bilingvalne osobe su one osobe koje se služe sa dva jezika, a poliglosija predstavlja jednu od najvećih vrlina savremenog čoveka.  Zato ćemo pomenuti ljude koji bi trebalo da vam budu uzori, makar kada su jezici u pitanju.

Genije sa Balkana

Pitanje je da li bi Nikola Tesla uspeo da ostvari sve svoje snove, da je ostao na Balkanu. Takođe je pitanje koliko bi znanja bio u stanju da upije, a da nije umeo da svoj talenat prenese drugima na nekoliko jezika. Naime, jedan od poznatijih svetskih poliglota, bio je upravo ovaj naučnik. Rođen u jednom ličkom selu, Tesla je najpre naučio srpski i hrvatski jezik. Dok je živeo u Americi, Tesla je usavršio engleski jezik, ali je tečno govorio i francuski, nemački i italijanski jezik. Celokupno naučno znanje ne bi bilo tu da se Tesla nije služio i latinskim jezikom. A netipično je to što je još govorio i mađarski i češki jezik.

Ruski poliglota

Zamislite osobu koja zna više od 10 jezika. E sada pomnožite taj broj sa tri. Dmitrij Petrov je profesor na univerzitetu u Rusiji, ali se bavi sinhronim prevođenjem. Ovaj lingvistički znalac rođen je 1964. a za pedesetak godina naučio je čak 35 jezika. Ako zamislimo da tečno govorimo više od tri jezika, možemo shvatiti da je to ogroman broj podataka. Kako li je tek njemu, kada u glavi ima leksiku deset puta većeg broja.

Inspiracija Laze Kostića

Istorija je potvrdila, a Šotra čak i ovekovečio filmom, da je Jelena Lenka Dunđerski, večita muza Laze Kostića, obožavala Šekspira. Govori se i to da je upravo Laza Kostić, pesnik romantičar, Lenki preveo neke sonete i Romea i Juliju. No, veoma je važno znati to da je Lenka bila poliglota. Ona je govorila tečno više od tri jezika, a priče kažu da je bila i veliki ljubitelj konja i jahanja. Lenka je bila ideal koji i danas mnogi od nas traže.

Brojne su teorije o tome kako se može naučiti veliki broj jezika. Jedna od teorija koja zvuči pomalo suludo jeste da pojačavanje nivoa testosterona dok je dete u uterusu može povećati asimetriju mozga. Naučnica Katrin Amunts je posmatrala mozak Emila Krebsa i otkrila kako je oblast u Krebsovom mozgu zadužena za jezike drugačije organizovana nego kod osoba koje su bile jednojezične. Upravo njegov mozak bio je potpuno asimetričan.

Emil Krebs bio je hiperpoliglota. Reč je o Nemcu koji se služio sa čak 68 jezika dok ih je 111 poznavao.