BUĐENJE

buđenje

Zaroni u trave i kamenjare,
prespavaj ispod lipe stare.
U nekoj šumi ili šljiviku,
oslušni svitanje u pravom liku.

Saznaćeš sigurno s mnogo čuđenja –
priroda ima redosled buđenja:
Prvo se probude najmanja bića
od jelenka do mravića,
a onda počinje dogovor ptica
uz graju svraka svađalica.

Zatim se začuju odnekud petli
i razne zveri čim dan zasvetli,
a kada Sunce visoko skoči
ljudi tek tad otvore oči.

Više ne umeju ni da se sete
šta je zvuk krila kad ptice lete,
da izvor nudi najbolje piće,
a Sunce uporno i za njih sviće.