REVOLUCIJA U GRADNJI

Dubai je pokrenuo strategiju vezanu za 3D štampu tj. globalnu inicijativu da grad bude svetski lider u 3D štampanju. Inicijativa je osmišljena da promoviše UAE i Dubai kao središte tehnologije 3D štampanja.

 

Njegovo Visočanstvo Šejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum, potpredsednik i premijer UAE i vladar iz Dubaija, stvorio je plan da četvrtina novih zgrada koje treba da budu izgrađene do 2025. godine budu 3D odštapane.

lider u 3d štampanju

Strategijom koja predviđa korišćenje 3D štampe treba da se smanje troškovi u okviru medicinskog i građevinskog sektora i restrukturira privreda i tržište radne snage.

Fondacija „Dubai Future“ je izjavila da sa njihovom startegijom 3D štampanja grad ima za cilj smanjenje rada za 70% i smanjenje ukupnih troškova za 90%. Plan ima za cilj redefinisanje produktivnosti „jer će vreme potrebno za izgradnju uz pomoć 3D štampanja zgrada i proizvoda biti jednako 10% vremena potrebnog sa tradicionalnim tehnikama gradnje“. Fondacija „Dubai Future“ je izjavila da će se inicijativa fokusirati na proizvode za osvetljenje, temelj i osnovu, građevinske spojeve, dodatne sadržaje i parkove, humanitarne objekte i mobilne kuće.

Dubai je prvobitno najavio planove za izgradnju prve na svetu 3D štampane konstrukcije još 2015. godine. Rezultujući projekat „Office of the Future“ firme Kille Design postao je prvi potpuno funkcionalan 3D štampani poslovni prostor. Bilo je potrebno 17 dana da se odštampa osnova objekta i još dva dana da se svi elementi postave na određenoj lokaciji. Štampač je karakterisala automatizovana robotska ruka koja je sprovodila proces štampanja. Odrađena je „super“ izolacija jer su roboti uz pomoć kompjuterski kontrolisanih tehnika proizvodili komponente i formirali jedinstvenu i složenu geometrijsku šemu za omotač zgrade. U okviru ovog poslovnog prostora se trenutno nalazi „Dubai Future Foundation“.

Propisi vezani za strategiju u Dubaiju počinju da važe od 2019. godine sa postepenom težnjom ka zacrtanom cilju do 2025. godine.

Izvor: Gradjevinarstvo.rs