RAZGOVOR MUDRIH

Lao Ce i Konfučije su dva najveća istočnjačka mislioca iz 6. veka p.n.e, čije poruke u vidu životnih mudrosti i danas prate savremenu filosofsku misao.

 

Konfučije je došao kod Lao Cea, i pitao ga:

– Šta je dobro? Šta je zlo? Daj mi jasno opredeljenje. Pošto je čoveku neophodno da se na nešto osloni u svom delovanju.

lao ce i konfučije

Lao Ce je rekao:

– Opredeljenja stvaraju konfuziju, jer podrazumevaju razdvajanje. Kad kažete da je jabuka jabuka, a čovek je čovek … vi ih razdvajate. Vi kažete da čovek ne jede jabuku. Život je jedno kretanje, u tom trenutku, kada ste dali opredeljenje stvarate konfuziju. Sve definicije su mrtve, a život je uvek u kretanju. Detinjstvo se kreće prema mladosti, mladosti prema zrelosti, itd, zdravlje se kreće prema bolesti, bolest prema zdravlju. Gde ćete povući liniju, kako bi ih razdvojili? Zbog toga su opredeljenja uvek lažna, ona produžavaju neistinu, tako ne opredeljujte! Ne govorite šta je dobro, a šta je zlo.

Konfučije je pitao:

– Kako onda voditi i usmeravati ljude? Kako ih učiti? Kako ih učiniti boljim i moralnijim?

Lao Ce je odgovorio:

– Kada neko pokuša da napravi drugog boljim, u mojim očima to predstavlja greh. Što više gospodari pokušavaju da stvore red, tim je viši nered! Prepustite svakog samom sebe!

– Ta pozicija izgleda opasno. Da li se društvo može zasnivati na toj poziciji? – Konfučije je produžavao da pita, a Lao Ce je samo ponavljao:

– Priroda je dovoljna, ne treba joj nikakav moral, priroda je prirodna, ona nije prinudna, ona je spontana. U njoj je dovoljno nevinosti! Znanje nije potrebno!

Konfučije je otišao zbunjen. Nije mogao da spava celu noć. Kada su ga učenici pitali o susretu sa Lao Ceom, on je odgovorio:

– To nije čovek, to je – opasnost. Izbegavajte ga!

Kada je Konfučije otišao, Lao-Ce se dugo smejao. Svojim učenicima je rekao:

– Um je barijera za razumevanje, čak i um Konfučija! Nije me uopšte razumeo. I bez obzira šta kasnije da kaže o meni, biće neistina… On smatra da stvara red u svetu! Red je svojstven svetu, on je uvek tu. A onaj ko pokušava da stvara red, stvara nered…