VRATA NISU VLATA

Rotacizam je stručan naziv za poremećaj izgovora glasa R, koji se kod dece lako uočava i prepoznaje. Saznajte šta je sve moguće učiniti za dete da popravi izgovor ovog glasa!

 

Glas R u odnosu na ostale glasove zahteva dobru pokretljivost jezika i koordinisane pokrete jezičkih mišića. Glas R je zvučan i specifična mu je vibracija prednjeg dela jezika. Zbog svoje specifičnosti u izgovoru i kasnije se formira kod dece do pete godine, jer zahteva dobru fiziološku zrelost deteta.

rotacizam

Nepravilna  artikulacija glasa R može da bude po tipu:

  • Omisije kada izostaje glas R, a javlja se kod dece do 3 godine
  • Supstitucija (zamena) glasa R sa glasovima J, L, W
  • Distorzija (oštećenje) glasa R

Distorzija može biti:

  • Bilabijalno (umesto vrha jezika vibrira usna)
  • Grleno R (podseća na H)
  • Francusko R

Uzroci poremećaja glasa R mogu biti :

  • Organski uzroci kratak jezik, kratak frenulum (podjezična resica), visoko tvrdo nepce, rascep nepca ili neurološke smetnje (hipotonija ili hipertonija jezika)
  • Funkcionalni: zakasneo govorno-jezički razvoj

Kada treba početi sa vežbama glasa R

Od  velikog je značaja sistematski pregled dece sa četiri godine gde je uključen i logoped. Dijagnostičkim testovima se proverava govorno jezički status četvorogodišnjaka. Logoped procenjuje zrelost deteta i mogućnost korekcije supstituisanih i distorzovanih glasova za taj uzrast. Govorno-jezički razvoj treba da bude ispravan od 5 do 5,5 godina. Početne vežbe kreću od vežbi oralne praksije jezika, špatulom ili vibrafonom. Važno je pravilno postaviti jezik radi dobre vibracije i bolje razvijenosti fonemskog sluha. Kada se vežba glas R nikada ne treba počinjati sa rečima gde je R u inicijalnom položaju već se uvek kreće od suglasničke skupine (tž,tč,tš,tr,dr). Većina roditelja greši i počinje sa R na početku reči (npr. riba ribi grize rep). To je veoma pogrešno, jer dete od napinjanja može da formira grleno R i tada je korekcija mnogo teža. Vežbe uvek počinjemo rečima kombinacije sa klasterima trč, trž, (npr. trčanje,trči,drži,država…) zatim ploziva i glasa R (trag, trava, drug, drugi…), nastavljamo rečima gde su ovi glasovi u sredini i sl. Kada dete ovlada pravilnom artikulacijom glasa R ide se na diskriminaciju sa glasovima L, LJ, J…

Saveti roditeljima

Ako dete ima problem sa artikulacijom glasa R ili nekih drugih glasova potrebno je potražiti pomoć logopeda. Glas R je među poslednjim glasovima koji se koriguje upravo zbog svoje složenosti. Loš izgovor je i loša navika i ukoliko se ne krene na vreme sa korekcijom teže se ispravlja i duže traje tretman. Iskustva iz prakse nam govore da je potrebna dobra saradnja logopeda i roditelja, a rad roditelja je značajan upravo zbog lakšeg i bržeg uspeha u korekciji.

Da bi dete moglo pravilno da izgovara sve glasove važno je da bude stimulisano kroz razne vezbe mišiča lica, jezika i usana. Potrebno je da roditelji stimulišu dete kroz razne voklane igre, pesmice, reči i rečenice.

Izvor: Mojpedijatar.co.rs