OPROŠTAJ GREHOVA I POVRATAK ZDRAVLJA

Sveta tajna Jeleosvećenja (grč: Ἱερόν Εὐχέλαιον ili ἅγιον ἔλαιον) je tajna crkve koja se vrši nad bolnim pravoslavnim hrišćaninom, u crkvi ili domu, u kojoj se od strane sedam sveštenih lica (prezvitera ili episkopa), pomazivanjem osvećenim uljem bolesnik oslobađa duševnih i telesnih patnji i bolova.

 

Osnov ove svete tajne nalazi se u Poslanici Sv. Jakova koji kaže: „Boluje li ko među vama? Neka dozove prezvitere crkvene, i neka se mole nad njim, pomazavši ga uljem u ime Gospodnje. I molitva vere će spasti bolesnika, i podignuće ga Gospod; i ako je grehe učinio, oprostiće mu se.“ (Jak 5,14-15)

sveta tajna jeleosvećenja

Način savršavanja svete tajne Jeleosvećenja

U toku ovog čina čita se sedam odeljaka iz Apostola, Jevanđelja i molitava, kojim se priziva Božija blagodat na bolesnika, jer je Isus Hristos došao u svet da uzme nemoći ljudske, a Sveti Duh poslao u svet da članove žive Crkve isceljuje svojom blagodaću od njihove bolesti.

Svetu tajnu Jeleosvećenja vrši sabor sedmorice sveštenika, iako može da je izvrši manji broj.

U vezi s tim, Simeon Solunski kaže: „Ne treba se mnogo brinuti za broj, jer broj nije propisan od Apostola.

No, iako broj nije propisan, ipak se treba držati starog Predanja i treba da su sedam (prezvitera), kako je stari običaj, a u nevolji i manje, najmanje tri…

Α samo jedan sveštenik neka ne vrši Jeleosvećenja, jer kao što je za arhijereja propisano da ne prima Hirotoniju od jednoga, tako ni Jeleosvećenje neka ne vrši jedan sveštenik. Jer kaže (Apostol): Neka prizove Crkvene prezvitere, a ne jednog prezvitera…“

Tajna jeleosvećenja može se ponavljati, jer ona nije „poslednja pomast“.

Pre učestvovanja u ovoj svetoj tajni, vernici pristupaju svetoj tajni Ispovesti, a posle nje svetoj tajni Pričešća.

Ako se radi ο bolesniku koji je u smrtnoj opasnosti, svete tajne vrše se ovim redom: Ispovest, Pričešće pa Jeleosvećenje.

Odnos prema ovoj svetoj tajni

Boraveći telom među nama Isus Hristos je neprekidno isceljivao svaku bolest i nemoć nad ljudima, i tako takođe propovedao spasenje i dolazak Carstva Nebeskog. Njegovo razumevanje i ophođenje prema grehu i bolesti najbolji su put za razumevanje svete tajne Jeleosvećenja, onakve kakvom je sagledava Crkva Božija.

Dakle, kao što ni Gospod nikada nije pristupao bolesti kao čisto fizičkom fenomenu, niti isceljenju kao medicinskom zahvatu, tako ni Crkva Jeleosvećenje ne shvata kao kakvu zamenu za lekarsko umeće.

Cilj ove svete tajne, kao uostalom i svih tajni Crkve, je da vrati čoveka u njegovo pravo zdravlje, a to je nepomućeni odnos sa Bogom, odnosno sa Telom Njegovim, koje je Crkva. Naravno da se Crkva moli i za potpuno isceljenje telesne bolesti, ali ona to prepušta jedinom Čudotvorcu, Gospodu, Koji zna dubine srca čovekovog i šta je najkorisnije za njegovo spasenje.

U svetoj tajni Jeleosvećenja Bog Duh Sveti, silazi u pomoć kada se život čovečiji nađe u velikoj nevolji i opasnosti od bolesti i nemoći. Okrepljuje, snaži i leči bolesnika. Cilj ove svete tajne je opraštanje grehova i povratak zdravlja obolelog.

„Potom ga nađe Isus u hramu i reče mu: Eto postao si zdrav, više ne griješi, da ti se što gore ne dogodi“. (Jn. 5, 14). Ova Sveta tajna je ustanovljena i u život Crkve uvedena od strane Svetih Apostola. „I demone izgonjahu i pomazivahu uljem mnoge bolesnike, i isceljivahu“. (Mk. 6, 13)

Sveta tajna jeleosvećenja vrši se, ne samo nad teškim bolesnicima i onima koji umiru, nego se ova čudotvorna Sveta tajna vrši i nad onima koji su lakše bolesni.

POUKE VERNIMA ZA JELEOSVEĆENJE

Sveta tajna Jeleosvećenja se može ponavljati više puta. Na njoj mogu učestvovati (po potrebi i više puta godišnje) svi verni, a osveštano ulje i brašno može koristiti svaki pravoslavno kršten i miropomazan vernik.

UPOTREBA OSVEŠTANOG ULJA I BRAŠNA SA JELEOSVEĆENJA

Svi verni koji učestvuju u svetoj tajni Jeleosvećenja mogu doneti spiskove ukućana i srodnika koje predaju svešteniku, a svoje ulje i brašno (u manjim količinama) stavljaju ispod stola na kome se nalazi Sveto Jevanđelje, kao i brašno i jelej koji koriste sveštenici za pomazivanje bolesnika u toku svete tajne.

Po završetku svete tajne Jeleosvećenja verni uzimaju osveštano ulje i brašno, nose svojim domovima i upotrebljavaju na sledeći način:

Osvećenom brašnu dodaje se jedan kilogram brašna (ako je više ukućana onda i više) i od toga, umesivši ga sa svežom vodom, dodajući mu malo osvećene (bogojavljenske ili druge) vodice i malo (najviše supenu kašiku) osvećenog ulja, naprave pogaču.

Pogača se ispeče, i kada se ohladi iseče na komadiće (veličine kocke šećera) koji se ostave se na čist papir duže vreme da se dobro osuše. Tako dobro osušene komadiće (koji su po obliku nalik nafori) staviti u jednu papirnu kesu i sledećih, preporučljivo je četrdeset dana, uz pojačanu molitvu, uzimati svako jutro posle molitve (i nafore ko ima) po jedan komadić natašte, zatim gutljaj-dva osveštane vodice (ko ima) i tek onda uzeti uobičajeni doručak ili nešto drugo.

Ostatak osveštanog ulja se može upotrebiti stavljanjem nekoliko kapi u jelo, a ako je potrebno i može se pomazivati oboleli deo tela.

Osveštane namirnice se mogu podeliti i sa drugim vernicima koji će ih prema priloženom uputstvu sa verom i molitvom upotrebiti.