NEMA DRUGE

nema druge

Učini mi to za ime sveta
izleti iz mene pesmo moja kleta
lagano i tiho vodom brodi
nečujno i nežno polja i gore gazi
pa zlotvore i zamke pripazi
šapatom decu za put pitaj
znam je dobro nemiri je kreću
uspenji se na vrhove bele
ne dodiruj u orlove sure
ne zaviruj u pećine tmurne
na belini tragovi su jasni
gazi dalje u putanje neme
nemuštim se jezikom posluži
biće negde u skrovištu sveta
zvezdu moju ugasit bi htela
Nema druge, glasno ćeš joj reći
razgori joj mrak i snove
moraš sa njom do ponoći stići
pesmo moja umorna i lepa.