BENEFITI INTIMNOG PRIČANJA

Obaviti razgovor sa samim sobom možda je i čudno i smešno, ali je lekovito. Mnoge koristi od ovog postupka mogu se pribaviti za naše ukupno zdravlje, a posebno za našu psihu.

 

Nema čoveka koji nekada nije popričao sam sa sobom. Ovo može da izgleda smešno ili čudno, ali donosi olakšanje i ima zavidne prednosti u mnogim aspektima ljudskog zdravlja.

razgovor sa samim sobom

Ne može se ni zamisliti koliko čovekov unutrašnji govor može da podstakne jačanje mentalne snage, a to je samo jedna od koristi koja je omogućena monologom sa samim sobom.

Može se nabrojati bar devet zdravstvenih prednosti koje pruža unutrašanji razgovor.

1. Podstiče mentalno zdravlje

Ako ste u nekoj nedoumici, porazgovarajte sami sa sobom. To ćete učiniti tako što ćete postaviti sebi pitanja koja vas muče i pred sebe staviti neke probleme za koje niste sigurni kako da ih rešite. Komunikacija sa samim sobom može vam mnogo pomoći i zato je važno da duboko zaronete u svoju dušu odakle će vam se javiti poruka koju ćete prihvatiti. Ovakvim postupkom možete sebe istrenirati da budete spremni da donesete neke od najtežih odluka, čime se u velikoj meri podstiče lično mentalno zdravlje.

2. Sprečava stres

Jedna od zdravstvenih prednosti razgovora sa sobom je sprečavanje stresa. Koristeći unutrašnji monolog, moguće je ispraviti pogrešne načine razmišljanja i uverenja koja često dovode do negativnih osećanja, kao što su briga, strah, ljutnja, depresija i krivica. Zbog toga ljudi koji razgovaraju sa samim sobom nisu nimalo ludi. Unutrašnji, privatni govor koji predstavlja naš um, ujedno su reči kojima govori naša podsvest. Kao način sprečavanja stresa, razgovaranje sa sobom je nešto što treba ozbiljno uzeti u obzir.

3. Organizuje misli

Kao što je već rečeno, unutrašnji razgovor može vam pomoći da donesete odluku. To znači da ako razgovarate sa sobom možete pravilno organizovati svoje misli i odvojiti ono što je ispravno od neispravnog, kao i doći do toga šta je to od čega treba prvo početi kako bi se sa problemom uhvatilo u koštac. Sve što treba da uradite jeste da sami sebe pitate i date što iskreniji i bolji odgovor na to pitanje. Kao rezultat ovog pristupa neminovno će doći do organizovanja potreba u sopstvenom životu, koji onda postaje dobro isplaniran. Zbog toga ćete biti srećni i nećete više brinuti.

4. Kontroliše emocije

Još jedna korist po zdravlje razgovora sa samim sobom jeste mogućnost kontrole emocija. Ako imate određenih problema, umesto da se prepustite buri svojih emocija, porazgovarajte u sebi i postavite pitanje. Zapitajte se da li je vredno osećati se na taj način. Ako to učinite, unutrašnji razgovor će vam pomoći da sprečite loše stvari koje možete naknadno učiniti. Pričanje sa sobom sigurno nije jedini način da kontrolišemo naše ponašanje, ali to je ono što je poželjno i što se najpre očekuje od nas pre nego što se obratimo stručnim licima. Dakle, ovaj način kontrole emocija pomaže nam da izaberemo ono zbog čega ćemo se osećati bolje.

Golden Sweden Bitter 250 ml

5. Motiviše sebe

Poznato je da samopouzdanje može pomoći u motivaciji sebe da se određene stvari postignu koje je teško postići. Najveća motivacija može doći kroz razgovor sa sobom i rečenicu „ja to mogu“, koju mnogi psiholozi, psihoanalitičari i lajf kouč instruktori koriste u svojim terapijama. Osvestiti potrebu da se neka teška prepreka lakše savlada zaista je moguće kroz poverljivo pričanje sa sobom i bodrenje u stilu da je sve moguće ostvariti, jer „nebo je granica“. Kao krajnji rezultat dobija se izuzetno pozitivna vibracija koja pumpa naše samopouzdanje.

6. Planiranje aktivnosti

Rečeno je da unutrašnji govor može pomoći da organizujete misli, emocije i sećanja, ali i da isplanirate određene aktivnosti. Štaviše, studije su pokazale da su razgovori sa samim sobom imali kognitivne prednosti, kao što je brže pronalaženje predmeta. Zaista, razgovor sa sobom može biti vodič da uradite neku narednu isplaniranu aktivnost koju ste zamislili. Kao rezultat toga, uz dobro isplaniranu akciju možete preći na neki naredni korak u ostvarivanju svog krajnjeg cilja.

7. Jača samopouzdanje

Kao što je već rečeno, razgovor sa samim sobom može uvećati vaše samopouzdanje. U ovom slučaju moguće je poboljšati mentalni fokus i podstaći pozitivno razmišljanje, a unutašnji govor može biti moćan alat za jačanje samopouzdanja i poboljšanje sposobnosti za izvršavanje određenih zadataka. Naučne studije pokazuju korelaciju između samopouzdanja i samoefikasnosti, tj. poverenja sebe u svoju sposobnost i učinak. Shodno tome, unutrašnji govor može podsticati jačanje samopouzdanja, što za rezultat ima bolju efikasnost.

8. Ostvaruje ciljeve

Iznenađujuće je da vam razgovor sa samim sobom može pomoći u postizanju ciljeva.
Ovo je posledica uticaja unutrašnjeg razgovora koji se tiče naših već isplaniranih aktivnosti. Kao rezultat toga moguće je odrediti prioritete i učiniti da ciljevi izgledaju dostižnim. Kroz unutrašnji monolog moguće je vizualizovati zadatke koje ste sami sebi postavili u ostvarenju ciljeva. Stručnjaci preporučuju da se ti ciljevi glasno izgovaraju jer se time fokusira vaša pažnja, ostvaruje jačina tih poruka, kontrolišu emocije i vizualizuju zablude.

9. Podstiče zdravlje mozga

Razgovor sa sobom može podsticati zdravlje mozga tako što se jačaju njegove performanse. Dok se ponavlja jedna ista misao u sebi ili se ona izgovara naglas, ona sa svakim svojim ponavljanjem postaje opipljivija i u svesti prepoznata kao nešto što se razvija i raste na korist onoga koji je njen vlasnik. Ponavljanjem istih i sličnih misli neminovno se jača pamćenje i intelekt. U jednoj studiji eksperimentalne psihologije ustanovljeno je da ljudi koji ponavljaju naziv predmeta koji traže mogu znatno brzo naći taj predmet u odnosu na one koji ćute.