PO UGLEDU NA ATOS

Tokom srednjeg veka, u Žiči su ustoličavani episkopi i ovenčavani kraljevi iz dinastije Nemanjića. Na tome da manastir Žiča bude crvene boje insistirao je Sveti Sava koji je tako okrečene manastire video na Svetoj Gori.

 

Srpski srednjovekovni manastir Žiča iz prve polovine XIII veka, koji se nalazi u blizini Kraljeva, koji je podigao, Stefan Nemanjić, a značajnu ulogu je imao i njegov brat, Sveti Sava (Rastko Nemanjić) krije odgovor na pitanje – zašto je Žiča baš crvene boje?

manastir žiča bude crvene boje

Posle sticanja crkvene samostalnosti 1219. godine, u Žiči je bilo smešteno sedište autokefalne srpske arhiepiskopije. Početkom poslednje decenije XIII veka, manastir je stradao u napadu Tatara, posle čega je sedište arhiepiskopije preneto u Svete Apostole kod Peći, a sam manastir je početkom XIV veka obnovio kralj Milutin.

Tokom srednjeg veka, u Žiči su ustoličavani episkopi i ovenčavani kraljevi iz dinastije Nemanjića, zbog čega je poznata i kao „Sedmovrata“. Glavna manastirska crkva, posvećena je Vaznesenju Hristovom (Svetom Spasu), pa se u stručnim spisima još naziva i Spasova crkva.

Ono što većina ljudi prvo primeti jeste njena boja. Jer, nema baš puno manastira u Srbiji, a ni na svetu koji su tako intenzivno crvene boje.

O tome kako je manastir dobio crvenu boju postoji zanimljiva priča.

Naime, Žiču je podigao prvi kralj Srbije iz dinastije Nemanjića, Stefan Nemanjić, a značajnu ulogu u njenom podizanju imao je i njegov brat, Sveti Sava.

On je jedno vreme boravio na Svetoj Gori, a po povratku iz Nikeje u Srbiju 1220. godine naredio je izvesne promene u arhitektonskom izgledu crkve. U trećoj deceniji XIII veka crkva je premalterisana i obojena u crveno.

Istoričari umetnosti smatraju da je to bila upravo ideja Svetog Save koji je na Svetoj Gori video hramove kao što su Lavra i Vatoped koji su bili crveni. Tamo se i upoznao sa verovanjem da crkva počiva na krvi mučenika i da je to simbolični oživotvoreno u boji crkava, pa je nakon toga zahtevao od majstora da i Žiču oboje na isti način.

Izvor: Espreso.rs