BLAGOSLOVENA TIŠINA

blagoslovena tišina

Bezimena
Sveimena
Taština
Postaje
Bezvremena
Svevremena
Niština
Seče na pola
Blagoslovena tišina
Razbija
Staro ogledalo
Lomi ruke
Udarcem nemoći
Nigdina ništi
Nemuštu
Nemuškost

VAPAJ

Bojim se
Moćnih zlobnika
Gospode
Jer spremni su
Na sve
Da sakriju
Svoju ništavost
Pomozi da
Ponesem
Ovu slabost
A da ne
Iskrivim kičmu
Od težine
Straha

Pomozi da se
Pohrvem
Sa ovom nemoći
Da je skinem
Sa ukočenog
Vrata
Oprosti
Što nemam
Ljubavi
Za njih
Gospode!

SILA SE BOŽJA U SLABOSTI PROJAVLJUJE

Slabosti
Deo si sastava
Mog
Krv koja kola
Pod mekotom
Obličja okruglog
Udišem te kao
Nemoć
Izdišem kao
Vazduh
U kome je
Sile Božje
Moć