PODSTICANJE HIPERTENZIJE

Nema relevantnih podataka koji bi tačno pokazali kakva je veza alkohola i krvnog pritiska, mada se pouzdano zna da povišeni unos alkoholnih pića utiče na hipertenziju.

 

Ljudi uživaju u alkoholnim pićima hiljadama godina unazad u skoro svim delovima sveta. Iako konzumiranje alkohola ima dugu istoriju, još uvek nije moguće potpuno razumeti njegove efekte na ljudsko zdravlje.

veza alkohola i krvnog pritiska

Sprovedene su brojne studije kako bi se utvrdila veza između krvnog pritiska i alkohola, ali još uvek postoje oprečni rezultati i dokazi o njihovom međusobnom odnosu.

Da li su povezani alkohol i krvni pritisak?

Nekoliko epidemioloških istraživanja pokušala su da identifikuju tačnu vezu između konzumacije alkohola i krvnog pritiska. Ove studije pokazale su da može doći do akutnog porasta krvnog pritiska kada neko popije jedno alkoholno piće, a on postaje normalan za nekoliko sati. Štaviše, istraživanja pokazuju da veza alkohola i krvnog pritiska zavisi od količine konzumiranih alkoholnih pića.

Jedna studija pokazuje da se krvni pritisak povećava sa redovnom konzumacijom alkohola i da postoji rizik od 16 odsto koji se može pripisati alkoholu kada je reč o nastanku i razvoju hipertenzivne bolesti. Ovo istraživanje sugeriše da se može primetiti porast od 1 mmHg (merna jedinica za krvni pritisak) kada se popije 10 grama alkohola.

Međutim, ova studija nije se bavila time koje su šanse smanjenja hipertenzije usled konzumiranja određenog alkoholnog pića, kao što je crveno vino, za koje se pouzdano zna da ima sposobnost snižavanja krvnog pritiska.

BioCapillary biljne kapi za cirkulaciju jačanje kapilara i čišćenje krvi

Kako alkohol utiče na krvni pritisak?

Sasvim je sigurno da redovno konzumiranje alkohola može dovesti do razvoja hipertenzije, a takođe i pogoršati to stanje. Na koji način alkohol može da poveća krvni pritisak vidi se iz nekoliko primera.

– Alkohol može dovesti do suženja krvnih sudova, jer uvećava odgovor simpatičkog nervnog sistema, što može dovesti do hipertenzije.
– Prekomerna konzumacija alkohola može izazvati oslobađanje soli i hormona u krvi, kao što su epinefrin, kateholamin i kalcijumovi joni. Ove soli i hormoni mogu uticati na funkcije srca.
– Može doći do dramatičnih fluktuacija krvnog pritiska tokom perioda trežnjenja nakon uzimanja velikih količina pića, što može da utiče na sposobnost organizma da reguliše pritisak.

Nema relevantnih podataka koji bi tačno pokazali kako alkohol pokreće krvni pritisak naviše. Neke studije pokazuju da prekomerno pijenje može promeniti efekte zaštite srca. Manje alkoholnog pića može pomoći povećavanju nivoa dobrog holesterola (HDL), ali je u ovom pogledu potrebno još istraživanja.

Koja je umerena količina alkohola?

Kada se govori o vezi alkohola i krvnog pritiska, izuzetno je važno reći koliko je alkohola previše. Postoje određene zdravstvene prednosti pijenja umerene količine alkohola, ali se te koristi moraju posmatrati u odnosu na negativne efekte koje alkohol ima na krvni pritisak.

Prednosti unosa alkohola za kardiovaskularni sistem kod muškaraca javljaju se kada oni popiju 10 do 20 grama dnevno, dok žene ne bi smele da piju više od 10 grama. Limenka piva ili čaša vina trebalo bi da budu maksimum unetog alkohola tokom jednog dana.